Kirke-Helsinge
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030209-12

Fredningsnr.
342113

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse 29 x 8 x 1 m. Intet kammer. Randsten: N 9, S 7. Sydsiden, der ligger i et skel, noget forstyrret. Flere små træer.
Undersøgelsehistorie  (6)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved Skjellet mellem nævnte Lod [Matr.nr.16] og Lodden Matr.nr. 8, og lige op til de under [sb.] Nr.4-5 nævnte Høie ligger en Langdysse, 88' lang i Retn. Ø-V, 25' bred. Af noget Kammer sees ikke Spor. Af Randsten findes for den nordre Langside 14 (deraf 5 væltede); for den vestre Ende 1; for den søndre Side, langs med hvilken Skjeldiget løber, 14 (indtil 4' høie); og for den østre Ende, hvor hen over Diget Løber, 3. Ved det nordøstre Hjørne af Dyssen sees indenfor de yderste Randsten endnu 3 Sten paa Rad. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 29 x 8 m., 1 m. høj; intet Kammer. Randsten: N. 9, S. 7; Sydsiden, der ligger i et Skel, noget forstyrret. Flere smaa Træer.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, 1,7 x 29 x 8 m, Ø-V. Den måler ca. 1 x 29 x 8 m med en noget diffus udstrækning mod Ø og V, hvor der er pløjet noget uden om dyssen. Der ses 10 randsten mod N og 6 mod S. Højoverfladen er ret jævn, intet synligt kammer. I V-enden findes 3 større sten i en lille stendynge, den ene er ret stor, muligvis del af dæksten ? Stenene rager ca. 0,7 m op. Den findes nær jættestue, lidt ned ad skråningen. Den findes ca. 550 m fra landevej. ** Seværdighedsforklaring ** Langdysse ned ad skråning, nær jættestue. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)