Fladhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030209-13

Fredningsnr.
34219

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fledhøj, anselig, vebevaret høj ca. 6 x 35 m optagende et areal af 1128 kv.m. Foden, lidt afpløjet. Formen fladtoppet.
Undersøgelsehistorie  (7)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En velbevaret Høi, "Fledhøi" eller "Fladhøi" kaldet, 20' og 105' i Tværmaal.

1932 Museal besigtigelse
Journal nr.: 19/37
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1932 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 19/37
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Fladhøj", anselig, velbevaret Høj, ca. 6 x 35 m.; optagende et Areal af 1128 m2; Foden lidt afpløjet; Formen fladtoppet.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Fledhøj. Den måler 6 x 35 x 35 m og har ret lige sider, der skråner op til en ret lille flad top, der hælder lidt mod ØNØ. Ser velbevaret ud. Bevokset med græsser og mindre planter. Mod SV ses 1 randsten + mod NØ 1 tilgroet. Dynge S for højen er en kompostdynge - er ved at blive fjernet. Ejer på gården mod NNØ - ikke længere Hanemosegård mod Ø. Højen findes højt i terræn, ca. 75 m fra offentlig vej. ** Seværdighedsforklaring ** Meget stor velbevaret gravhøj, højt i terræn.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Stor høj med fremtrædende beliggenhed.

Litteraturhenvisninger  (0)