Rørmosegaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030209-20

Fredningsnr.
34212

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Runddysse 1 x 12 m. I midten 4 store sten af forstyrret kammer, 10 randsten.
Undersøgelsehistorie  (6)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En langs Kanten noget afgravet Høi, 4' høi, 35' i Tværm., indesluttende en Gangbygning. Af denne, som sikkert er uudgravet, viser sig Overfladen af to Dæksten over Kamret og af to Dæksten over Gangen. Denne, som udgaar mod SØ., er 10' lang. Høien er om Foden omsat med store, indtil 4' høie Randsten. Bevoksning: 1984: Mos og Græs

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse, 1 x 12 m; i Midten 4 store Sten af forstyrret Kammer; 10 Randsten.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Runddysse, 1,4 x 12 m. Den måler ca. 1,2 x 12 m, med god pløjeafstand, firkantet ompløjet. Højen er ret tilgroet med brændenælder, mos og brombær og der ses kun 10 randsten, de fleste dækket af bevoksning. Omtrent på midten findes 2 større sten med ca. 3 m's afstand, antagelig bæresten i sekundær placering og 3 m herfra 1 større flad sten, næsten tilgroet, sikkert dæksten. Stenene rager ca. 0,2 m op over højen. Den findes i et åbent landskab, ca. 100 m fra landevej. Kunne ved pleje blive **. ** Seværdighedsforklaring ** Runddysse i åbent landskab. Bevoksning: 1984: Mos og Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)