Fløjgaard
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030209-22

Fredningsnr.
34211

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse 45 x 10 m. En stor flad sten dækker muligvis over et kammer. Randsten: N 7, Ø 2, S 8, V 3. Af disse danner dog kun 6 i sydsiden en sammenhængende række; en del af højens nordside bortgravet.
Undersøgelsehistorie  (13)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tæt ved Strandbredden ligger i Retningen ØNØ-VSV en Langdysse 138' lang, 35' bred. Dyssen ligger paa en ganske lille Skraaning, saaledes at dens nordre Langside ligger lavere end dens sydlige. 50' fra den østlige Ende sees en meget stor, aflang Sten, med Længderetning i ØNØ-VSV; formentlig hidrører den fra et Kammer eller ligger endnu som Dæksten over dette, i hvilket sidste sted Kammerstenen da maa være skjulte i den naturlige Jordskraaning; nogen Jordhøi indenfor Randst. findes nemlig ikke. Af Randst. er der for den nordre Langside 22 (alle væltede), for den østre Ende 4, for den søndre Side 22 (deraf 12 indvæltede eller indadskraanende) og for den v. Ende 2 (væltede). 53' fra Dyssens vestre Ende findes der i en Række tværs henover Dyssen 3 (nu væltede) Sten, og 25' herfra længere mod Øst findes en anden Tværrække af 3 eller 4 (ligeledes væltede) Sten; Dyssen har dermed været delt i tre Dele. Bevoksning: 1984: Græs

1922 Museal besigtigelse
Journal nr.: 44/22
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1922 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 44/22
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1932 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 501/32
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1932 Museal besigtigelse
Journal nr.: 501/32
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1934 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 42/36
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1934 Museal besigtigelse
Journal nr.: 42/36
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 45 x 10 m.; en stor flad Sten dækker muligvis over et Kammer. Randsten: N. 7, Ø. 2, S. 8, V. 3; af disse danner dog kun 6 i Sydsiden en sammenhængende Række; en Del af Højens Nordside bortgravet.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, 1,1 x 45 x 10 m, Ø-V. Den måler ca. 0,4 x 45 x 10 m og er orienteret i Ø-V'lig retning. Da den ligger i fold med hingst, har jeg beskrevet den udenfor hegnet, på ca. 5 m's afstand. Randsten som kort. Omtrent 1/3 fra Ø-enden ses en større flad sten i Ø-V'lig retning, muligvis en dæksten til kammer. Den rager ca. 0,2 m op over højen, randsten 0,7 m op. Højen er noget trampet af heste på midten, ser dog ikke ud til at skade den. Den findes på aflang bakke, på N-kanten ned mod engdrag. ** Seværdighedsforklaring ** Langdysse på bakke ud til engdrag. Bevoksning: 1984: Græs

2011 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Langdysse beliggende ved vej. Fin udsigt over engområde.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)