Rævehøi
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030209-26

Fredningsnr.
34218

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
Rævehøj ved Dalby ligger stolt knejsende på højderyggen ud til Storebæltskysten. Under den mægtige høj gemmer sig en af landets mest imponerende jættestuer fra bondestenalderen. Kammeret er bygget i flere skifter og er med sine ca. 2,5 meter til loftet et af Danmarks højeste jættestuekamre. I bronzealderen har man på én af bærestenene i jættestuen indhugget et solkors, og ved en udgravning i 1933 fandt man i gravhøjen flere brandgrave, der også fra bronzealderen. Det er helt almindeligt, at stenalderens gravhøje også blev brugt til begravelser senere i oldtiden, men helleristninger inde i jættestuer er sjældne. Omkring jættestuen findes mange andre gravhøje fra oldtiden.
Anlæg og datering  (11)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1300 - 1101 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Helleristning/billedsten, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Stenkiste, Bronzealder (dateret 1100 - 901 f.Kr.)

Enkeltfund, Stenalder (dateret 250000 - 1701 f.Kr.)

Enkeltfund, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 901 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Enkeltfund, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 3421-8, 7, 6. Tingl.: 19/8 1886, skænket til fredning af gdr. Hans Nielsen Afmærkn.: MS 1895, løjtnant Lassen. Rævehøj med anselig jættestue; højen 4,5 m. Kamret af 19 bæresten, hvorover 3 lag liggende bæresten og 5 dæksten; det er 7 x 2,2 m, 2,5 m højt. Gang af 17 bæresten og 3 dæksten. Vid udsigt.
Undersøgelsehistorie  (15)
1852 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Oldsager fra jættestuekammeret, bla. et grebtungesværd, indsendt til Museet i 1852, af Provst Herschind Bøgh, Kirke-H.

1852 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høi, "Rævehøi" kaldet, indesluttende en uudgravet Gangbygning. Høien, som er ca. 15' høi, er afskaaret i en firkant, hvis Side mod Nord er 70', mod Sydvest og Øst 60'. Fra SV er en større Indgravning, hvorved tre Overliggere over Kamret ere komne til syne; dette skjønnes at være ca. 20' langt og ligger i Retningen NØ-SV; Gangen udgaar i østsydøst. Bevoksning: 1984: Græs

1933 Museal udgravning
Journal nr.: 44/34
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beretning 1933 af G.Rosenberg, hvori omtales udgravning af jættestuekammeret og af 3 brandgrave i højen (Grav A,B,C.).

1933 Museal restaurering
Journal nr.: 44/34
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Rævehøj" med anselig Jættestue; Højen 4 1/2 x m.; Kamret af 19 Bæresten, herover 3 Lag liggende Bæresten og 5 Dæksten; det er 7 x 2,2 m., 2,50 m. højt. Gang af 17 Bæresten og 3 Dæksten. Vid Udsigt.

1942 Museal besigtigelse
Journal nr.: 44/34
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tilføjelse i beretningen af Th.Mathiassen om fund af hjulkors i Jættestuekammeret.

1948 Museal berejsning
Journal nr.: 30/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Marken Ø.f. Rævehøj Stenalderboplads. 5 Aff. fandtes. Sv.E. Petersen Gjørlev har herfra et brusdst. af en Dolk, af en sav, en Miniature Skiveøkse (6 cm.), 3 Flækker. Ved Jættestuen fundet sleben tyndbl. Økse ca. 10 cm.l. Bevoksning: 1984: Græs

1961 Privat opsamling
Journal nr.: 508/61
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1961 Genstand givet til museum
Journal nr.: 508/61
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lerkarskår fundet mellem stenene i kammeret.

1968 Museal restaurering
Journal nr.: 2452/68
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beretning om restaureringen (jvfr. fredn.nr. 3421:8). Sagen er vedlagt Rosenbergs beretning fra 1933.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rævehøj. Den måler 4,5 x 24 x 21 m i Ø-V'lig retning og er noget uregelmæssigt hvælvet med en lille, ret flad topflade. Jættestuen fremtrædert som beskrevet, der er dog i kamrets S-ende sten i gulvet. I kamret er der tegnet (med sod) på nogle af stenene (mindre omfang) og mod S drypper det med vand, så nogle bæresten er helt våde (det har også været ret fugtigt vejr det sidste stykke tid). Ved indgangen findes en gammel jernlåge - gangen vender mod ØSØ. Den findes højt i terræn, ca.225 m til offentlig vej (dog parkeringsmulighed ved Sandbjerggård, lidt tættere på). Nær andre mindesmærker. ** Seværdighedsforklaring ** Usædvanlig jættestue med højt kammer, nær andre mindesmærker, højt i terræn. Bevoksning: 1984: Græs

1997 Museal restaurering
Journal nr.: NM 8004/98 (SN 614-032)
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
En af de yderste bæresten i jættestuens gang, der hældede kraftigt ud i gangen, blev rettet op. Jættestuens tørmure blev afrenset og restaureret. Manglende tørmur blev erstattet med tilførte sten. Gulvet i kammer og gang blev oprenset for nedfalden højfyld. Se beretning.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.Seværdig jættestue med stort kammer og flot beliggenhed.. Skilt ved høj ulæseligt.

Litteraturhenvisninger  (0)