Vagthøi

Offentlig adgang
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030209-27

Fredningsnr.
34217

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Fælles kort for 3421-8, 7, 6. Tingl.: 27/6 1934, gdr. Niels Nielsen og hustru. Vagthøj, 4,5 x 20 m. Foden firsidet afskåret; i N en større afgravning.
Undersøgelsehistorie

1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høi, "Vagthøi", 15' høi, afskaaret i Firkant, hvis Sider ere ca. 60-65' lange. Større Indgravning fra Nord. Bevoksning: 1984: Græs

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Vagthøj", 4 1/2 x 20 m.; Foden firsidet afskaaret; i N. en større Afgravning.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Er ifølge Indberetning af 1852 udgravet. Intet Gravkammer fundet i Højen. [H.van Deurs sognerecognescering 1852]. Bevoksning: 1984: Græs

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Vagthøj. Den måler 4,5 x 22 x 22 m, lidt større end tidligere beskrevet. Den er nogenlunde regelmæssigt hvælvet med en lille flad top. I toppen er en lille aflang fordybning ca. 1,5 x 0,5 x 0,1 m dyb (helt tilgroet). Og der findes en lille afgravning mod NNØ (ældre dato). Der er trampet en sti i vegetationen mod SØ. Den findes højt i terræn, ca. 150 m fra landevej. ** Seværdighedsforklaring ** Stor, velbevaret høj, nær andre mindesmærker, højt i terræn. Bevoksning: 1984: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Stor gravhøj ligger sammen med rævehøj.

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum


Billeder

dyreaktivitet
oversigt, set fra syd
oversigt, set fra NØ
oversigt, set syd
oversigt, set fra NØ