Sandhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030209-28

Fredningsnr.
34216

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (9)
Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Grube (uspecificeret funktion), Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 0 e.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 3421-8, 7, 6, Tingl.: 27/6 1934, gdr. Niels Nielsen og hustru. Sandhøj, 2,6 x 17 m Mod SV en 2 m høj brink, mod SØ en 1 m høj brink. Nordsiden ret stejlt afgravet.
Undersøgelsehistorie  (10)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa toppen af en lille Banke ligger en Høi, "Sandhøi" kaldet, ca. 16' høi, 70' i Tværm.; stærkt afgravet ved Foden mod Nord og Vest og i den østre Side.

1928 Museal udgravning
Journal nr.: 488/28
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravning af to skeletgrave i højen, samt påvisning af mulig randstenskæde. [Thomsens medd. af 2/9 1928 mangler i arkiv].

1934 Museal restaurering
Journal nr.: 44/34
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1934 Museal udgravning
Journal nr.: 44/34
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beretning om udgravning af "Sandhøj" med gravene: A,B,C,D,E og Ildsted F. [Tilføjelse:"Korrespondance og Beretning om Restaurering mm. se Dekl. Jvfr. ogsaa Rævehøj"].

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Sandhøj", 2,60 x 17 m.; mod SV. en 2 m. høj Brink, mod SØ. en 1 m. høj Brink; Nordsiden ret stejlt afgravet.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Sandhøj, 4 x 26 x 17 m. Højen er omgivet af granplantage og buskads, måltagning vanskelig, ca. 5 x 26 x 17 m i NV-SØ'lig retning, afgravede sider mod N,Ø og SSV. Muligvis opgravet fyld mod V og SØ = volde omtalt på kartotekskort, helt tilgroet med græsser og planter som også højen. Rævegrave mod Ø, herved ses sandet fyld. Området om højen er bevokset med gran, fyr, vildrose og buske = tilplantet grustagningsområde ? Der er en trampet sti i vegetationen op ad højsiden mod ØSØ. Der er opsat et dyrefoderrør ca. 7 m mod ØSØ og en dynge af marksten ca. 30 m fra højen mod SØ. Det tilplantede område er ca. 25 år gammelt, plantet nær højfod. Den findes nær andre mindesmærker, ca. 125 m fra landevej, ret højt i terræn. ** Seværdighedsforklaring ** Høj, nær andre mindesmærker, højt i terræn i åbent landskab.

1999 Registrering af knoglemateriale
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet
Fra dette fundsted forefindes der ubrændt knoglemateriale på Antropologisk Laboratorium. På AL registreret som: Sandhøj/Dalby; stenalder; A34322-3.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)