Tjørnehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030209-36

Fredningsnr.
34213

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Enkeltfund, Stenalder (dateret 250000 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 26/7 1932, gårdejerske Marie Jensen. Fredningen til- trådt af forpagteren, Thorkild Jensen. Afmærkn.: MS 1932, Raklev. Tjørnehøj, 2 x 20 m med uudgravet jættestue; af kamret ses 10 større sten, af gangen 2 par bæresten og 1 dæksten. 24 randsten. Tjørnebevokset.
Undersøgelsehistorie  (16)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En mod Vest lige afskaaret Høi, 6' høi, 70' i Tværm., indesluttende en Gangbygning med to Gange. Kamret, som skjønnes at være 43' langt og 11' bredt, ligger i Retningen N-S; af det sees Spidsen af 7 Kammersten for den vestre Side, af 1 for den østre og af 1 for den søndre Ende; ligeledes spores 6 Overliggere. Mod ØSØ udgaar en Gang, af hvilken der sees de to yderste Gangsten for hver Side, samt en Overligger; mod Øst udgaar en anden Gang, af hvilken sees ialt to Gangsten og to Overliggere. Gangene er formentlig ca. 16' lange. Høien er ved Foden omsat med mange Randsten. Forgjæves Fredningsforsøg. Bevoksning: 1984: Løvkrat

1920 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 228/32
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1920 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 228/32
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Skåltegn konstateret på dæksten.

1932 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 125/33
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1932 Museal besigtigelse
Journal nr.: 125/33
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1933 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 37/35
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1933 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 37/35
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1934 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 19/37
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1934 Museal besigtigelse
Journal nr.: 19/37
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Tjørnehøj", 2 x 20 m. med uudgravet Jættestue; af Kamret ses 10 større Sten, af Gangen 2 Par Bæresten og 1 Dæksten. 24 Randsten. Tjørnebevokset.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1948 Museal berejsning
Journal nr.: 30/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved denne Høj fundet grov Spydspids, dannet af nat. Spaltestykke kun med lidt tilh. ved Spids og Skafttunge (Tækkem. J. Sørensens Saml.). Bevoksning: 1984: Løvkrat

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lådnehøj / Tjørnehøj, 3 x 26 x 16 m. Jættestue. Mål ca. 2,5 x 26 x 16 m i N-S'lig retning. Helt tilvokset med krat, hvad der umuliggjorde nærmere beskrivelse. Der anes både randsten samt sten på toppen til kamret, de rager ca. 0,5 m op over højen. Der ligger marksten i dynger mod S og N, mængde ca. 25 m3 mod S og 1 m3 mod N, af ældre og nyere dato - ret tilgroede. Den findes på skråning i ret åbent landskab, ca. 50 m fra landevej. Henvendte mig på gården "Lammegård" mod V og bad ejer - forpagter om at undlade at lægge sten på højen fremover, talte med en kone. ** Seværdighedsforklaring ** Jættestue (tilgroet) i åbent landskab. Bevoksning: 1984: Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.Bør plejes.

2011 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)