Skalagerbanke
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030209-37

Fredningsnr.
34203

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 29/7 1911, gdr. A. Vilh. Pedersen Dipl. Afmærkn.: MS 1922, Th. Gravlund. Runddysse 1 x 14 m. Kammer med 3 bæresten og 1 dæksten. Kun enkelte randsten på plads.
Undersøgelsehistorie  (7)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Omtrent ved Foden af "Skalagerbanke" ligger en med Tjørn tæt bevoxet Runddysse. Af Kamret sees nu kun lidt af den ene Bæresten, samt den 6' lange og 4 1/2' brede Overligger, der endnu ligger paa sin Plads over det udgravede Kammer; dets Længderetning er i ØSØ-VNV. Den omgivende Jordhøi er ca. 22' i Tværm. Randsten synes ikke. I en Indberetning om Oltidsminder i Helsinge Sogn, fra 1808, (Nationalmuseets Archiv) nævnes, at Kamret da bestod af 2 mandslange, flade Sidesten og en Endesten for den vestre Ende; for den østre Ende, hvor der ingen Sten fandtes, "var Aabningen saa stor, at man kunde krybe ind i Kamret"; ovenover de tre Bæresten laa en stor, flad Dæksten. Bevoksning: 1984: Løvkrat

1909 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 511/09
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1909 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 511/09
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse, 1 x 14 m.; Kammer med 3 Bæresten og 1 Dæksten; kun enkelte Randsten paa Plads.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Runddysse, 1,7 x 14 m. Den er helt tilgroet med krat, beskrivelse og måltagning vanskelig, mål ca. 0,6 x 14 x 14 m med god pløjeafstand. Der anes randsten hist og her og mod S er der eroderet skrænt, men dyssen ser intakt ud - nu helt tilgroet. På midten er et aflangt kammer i Ø-V'lig retning, mål ca. 1,5 x 0,7 m, svagt trapezformet, åbning mod Ø, stor, ret flad dæksten, der rager ca. 1,1 m op over højen, der er mere åben for vegetation på midten. Mod S tilplantet stykke med fyr, alder ca. 20 år mindst ? Dyssen kunne ved pleje blive ***. Findes ned ad skråning, nær kysten, ca. 250 m til markvej og 1 km til offentlig vej. ** Seværdighedsforklaring ** Runddysse i bakket landskab, nær kysten. Bevoksning: 1984: Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bør plejes.

Litteraturhenvisninger  (0)