Reersø
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030209-38

Fredningsnr.
34202

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 8/11 1900, gdr. Jens Peter Petersen. Dipl. (Nyt dipl. 1902 til erstatning for det tidli- gere, som var brændt). Afmærkn.: MS 1922, Th. Gravlund. Dyssekammer af 5 bæresten. 1 dæksten.
Undersøgelsehistorie  (5)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa lav, flad Mark findes et fritstaaende Gravkammer. Dette, som er bygget af 5 noget indadskraanende Sten, ligger i Retn. NNV-SSØ og har Indgang fra SSØ. Stenenes Høide er ca. 3 1/2'. Kamrets Længde og Bredde kan ikke nøjagtig angives, da det er ganske fyldt med fra Marken indkastede Haandsten; foroven skjønnes dog Længden at være 5' og Bredden 4'. Indgangsaabningen er 1' bred. Ovenpaa Kammerstenene hviler endnu den 6' lange Dæksten. Bevoksning: 1984: Græs

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer, af 5 Bæresten, 1 Dæksten.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dyssse, 2,4 x 7 x 6 m, på højrest. Højresten måler ca. 0,9 x 7 x 6 m i Ø-V'lig retning. Kamret er 5-sidet og er placeret i VSV-ØNØ'lig retning, med 2 bæresten N, 1 V, 2 S og 1 lille flad sten mod Ø = tærskelsten (?). Kamret måler ca. 1,7 x 1 m. Dækstenen rager ca. 1,5 m op over højen. Højen er bevokset med græsser og mindre blomster, firkantet afpløjet. Findes neden for bakke, ud til markvej, ca. 350 m til offentlig vej. ** Seværdighedsforklaring ** Dyssekammer i åbent landskab. Bevoksning: 1984: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)