Reersø
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030209-39

Fredningsnr.
34201

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Enkeltfund, Stenalder (dateret 250000 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 4/7 1918, husmand Emil Rikardt Hansen. Dipl. Afmærkn.: MS 1922, TH. Gravlund. Dyssekammer af 4 bæresten, 1 dæksten.
Undersøgelsehistorie  (6)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Omtrent ved Foden af en Skrænt findes et sammenskredet, fritstaaende Gravkammer. Dette som ligger i Retn. VNV-ØSØ, har været sat af 5 store Sten, som alle endnu findes, men enten indvæltede eller itukløvede; dets Længde og Bredde kan saaledes ikke angives. Ovenpaa Kammerstenene ligger den 7' lange Dæksten. Efter ovennævnte Indberetning fra 1808 maa det antages, at Kamret oprindelig har hørt til en Runddysse, idet det siges, at der i en afstand af 4 Alen rundt om Kamret stod en Række Sten. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer af 4 Bæresten, 1 Dæksten.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1948 Museal berejsning
Journal nr.: 30/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Her fundet stor kraftig Flækkekniv og to Skiveøkser (Gravlunds Samling). Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dysse, 1 x 8 x 4 m, på højrest. Højresten måler ca. 0,3 x 8 x 4 m i Ø-V'lig retning. På vestenden er kamret, med 4 ? forskubbede bæresten til en aflang mindre kiste i Ø-V'lig retning, måltagning umulig, da den er dækket af større ret flad dæksten, der hælder LIDT mod S. Der findes en del marksten på højen, der er ret tæt tilgroet med buskads på midten, græs i siderne, firkantet afpløjet. Marksten af ældre dato. Sten rager ca. 0,7 m op. En bæresten mod V ser kløvet ud, nogle af stenene på højen måske fra kammer/randsten, derfor ikke bedt ejer fjerne sten. Den findes på skråning, nær kysten, ca. 170 m fra markvej og 500 m fra ofentlig vej. ** Seværdighedsforklaring ** Dysse på skråning, nær kysten. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)