Fruerhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060105-70

Fredningsnr.
503410

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tinglyst tekst 1986: *************** Højruin. Bevaret højbund. Diameter ca 16 m, højde ca 1 m. Overfladen ujævn. Træbevokset i skov.
Undersøgelsehistorie  (9)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Fruerhøj", omtr. 30 Alen i Diameter, bestaar blot af Ler og er nu for største Delen bortført, dog staar endnu mange af Randstenene mod Nord og Vest. Der er intet fundet i den. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ca 1 x 16 m. Kun Bunden staar tilbage, stærkt forgravet. Træbevokset i skov.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. 0,7-1,3 x 19 (NS) x 18 (ØV) m. Højest i N og NØ. Meget af højen fjernet ved bortgravning. Højfylden er blevet benyttet. NØ-lige højfod afskåret af gammel NV-SØ gående markvej. NØ-del indgår i skovdigevold, der afgrænser skansen mod NØ. Højfod med randstenskæde er bevaret i ca. 2 m's bredde. Indre er udgravet indtil ½ m fra bund. Som følge af afgravningen er overfladen meget ujævn. Enkel sekundær udgravning indenfor højen nær SV-fod, 1 x 1 m, ½ m dybt. Flere sten synlige i siderne. Større sten henligger 1½ m for hullet. Mange af randstenene, 0,8-1 m store, synlige. Især fint bevaret på NV-del. Enkelte sten synlige i SV. Åben bevoksning af eg, birk, avnbøg. Enkelt gran og hasselbuske. Flere unge kirsebær og røn. Lidt underbevoksning af kaprifoliekrat midt på højen. Ifølge Hans Kapel er der ikke tale om nogen høj, men snarere et ringvoldanlæg. Ejer ikke informeret endnu om fredningen. Ejer: Mogens Bech Lynggård Røvej 26 tlf: 03-984233 Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1986 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Tinglysning
Journal nr.: F53-2757
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1986 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2757
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Højruin. Bevaret højbund. Diameter ca. 16 m, højde ca. 1 m. Overfladen ujævn. Træbevokset i skov.

1986 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)