Rederslev

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030210-1

Fredningsnr.
332235

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Langdysse 28 x 6 x 1 m. 2 kamre: i V 4 bæresten, ingen dæk sten; i Ø 3 bæresten, 1 dæksten; desuden i midten 2 større sten, ant. af et 3. kammer. Randsten: N 19, S 19, V 5, Ø 3. Træbevokset.
Undersøgelsehistorie

1889 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1889 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa lav, flad Mark ligger en noget forstyrret, men dog betydelig Langdysse, 88' lang i Retn. VNV-ØSØ, ca. 20' bred. 10' fra den vestre Ende findes et uforstyrret Gravkammer, 3' langt i Retn. VNV-ØSØ og 1'2" bredt foroven; Breddemaalet i Bunden og Høiden kan ikke angives, da Kammeret næsten helt er fyldt med Jord, bemærkes maa det dog at Bredden i Bunden maa være ca. 1' større end foroven, da Sidestenene hælder stærkt indad, og at den vnv. Endesten er noget lavere end de andre 3 Kammersten. Overliggeren mangler. 40' fra dette Kammer, i østlig Retning findes et andet ligeledes firsidet og udgravet Kammer, ogsaa med samme Længderetning som Dyssen. Det er ca. 7 1/2' langt og 2' bredt, Høiden kan ikke angives, da Kamret er fyldt med Jord; det bestaar nu af kun tre Kammersten, idet det øsø. Endesten mangler. En 9' lang og 5 1/2' bred Dæksten ligger endnu paa sin Plads. Af Randsten hvilke alle ere meget anselige 4-5' høie - Findes for den nordre Side mindst 19 (alle væltede) for den søndre ligeledes 19 (de 14 væltede eller stærkt indadskraanende), for den vestre Ende 7 (alle væltede eller skraanende) og for den østre 5 (væltede). 35' fra Den vestre Ende af Dyssen har denne været afdelt ved 3-4 (5' høie) Sten, der har staaet tværs hen over Jordhøien; de ere nu alle væltede. (tegning af A.P.Madsen). Bevoksning: 1984: Løvtræer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 28 x 6 m., 1 m. høj. 2 Kamre; I Vest 4 Bæresten, ingen Dæksten; i Øst 3 Bæresten, 1 Dæksten; desuden i Midten 2 større Sten, ant. af et 3. Kammer. Randsten: N. 19, S. 19, V. 5, Ø. 3. Træbevokset.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Privat opsamling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Kamret fundet 1 orn. Lerkarskaar. Bevoksning: 1984: Løvtræer

1951 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse. Den måler ca 1x30x9 m, indre mål ca 28x6 m, orienteret NV-SØ til V-Ø. Den ligger ca 10 m N for tilvokset skeldige, dette område tilvokset med løvtræer/frugtttræer og graner, af ældre dato plantet af mandens svigerfar? Der findes 1 foderly af halmstakke m/halvtag, ses ikke på afstand. 3 kamre. Mod V: ca 3 m fra V-enden. Et lille aflangt kammer i højens retning med 2 lange bæresten mod S + N og 2 kortere for enderne, indre mål ca 1x0,4 m. Del af afvæltet dæksten mod NØ? og flere stykker heraf på højen i nærheden? Midt: Der anes 2 stentoppe og 2 store sten, fra forstyrret grav? Ydre areal nu ca 2x2 m. Mod Ø: Ca 4 m fra Ø-enden. Aflangt kammer i højens retning med 2 lange bæresten S+N, kort V ingen Ø, indre mål ca 1,8x0,7 m. Stor dæksten, der rager ca 1,5 m op over højen. Mellem dæk- og bæresten indskudte sten. Umiddelbart V for kamret ses 1 rektangulær nedgravning, mål ca 0,8x0,6x0,1 m, hvor der i kanten ses 2 stentoppe, af ældre dato. Ejers mor fortalte, at nogle børn i sin tid havde gravet i dyssen og fundet lerkar, der var vist til Th.Mathiassen - måske herfra? Hun kunne ikke huske, hvad der var blevet af skårene. Randsten: N 13 (ses idag, halmstakke dækker noget af højen), S 19, V 5 Ø 3. Flere er væltede og noget tilgroede - ser intakt ud. Den ligger på kant af mindre bakke nedenfor Lejresbjerg mod N, ved Dyndevej (nu dyrket). Omtrent 175 m til landevej. . ** Seværdighedsforklaring ** Langdysse m/3 kamre, på skråning nedenfor Lejresbjerg. Bevoksning: 1984: Løvtræer

1984 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.


Billeder

3773 oversigt