Rederslev
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030210-2

Fredningsnr.
332234

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Dyssekammer, dannet af 4 noget store bæresten, hvoraf 1 væltet og en lavere tærskelsten.
Undersøgelsehistorie  (7)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En stærkt ødelagt Runddysse (?). Paa Midten af den runde, lave Jordhøi (ca. 20' i Tværm) ligger 5-6 store Brudstykker af Sten formodenlig Bæresten og Overligger af et Kammer. Randsten findes ikke. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer, dannet af 4 meget store Bæresten, hvoraf 1 væltet, og en lavere Tærskelsten.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dysse. Højrest måler ca 0,5x6x4 m, SØ-NV. Kamret bstår af 4 bæresten til et stort polygonalt? kammer, hvor de SØ+N'lige sten er væltet indad. Den SØ'lige sten er mindre=1 tærskelsten? Der ligger en hel del marksten i kamret og på højen, hvor der vokser 1 hyld. Ingen dæksten, bæresten rager 1,5 m op. Den ligger på kanten af mindre bakke i et bakket landskab ved tidligere eng, omtrent 60 m fra landevej. Ejer: 3322.35. ** Seværdighedsforklaring ** Dyssekammer ved ådal, vidt udsyn. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)