Løjesbjerggaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030210-4

Fredningsnr.
332233

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Dyssekammer af 3 væltede bæresten og nedskreden dæksten; Af højen kun en lille knold tilbage.
Undersøgelsehistorie  (11)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rester af en Runddysse. Kamret er sammenskredet og findes der nu igjen af det 3 væltede Bæresten (5-6' høie), samt en 6' lang og 4 1/2' bred Overligger. Den omgivende Jordhøi er ca. 18' i Tværm. Randsten findes ikke. Bevoksning: 1984: Løvkrat

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer af 3 væltede Bæresten og nedskreden Dæksten; af Højen kun en lille Knold tilbage.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dyssekammer. Højrest måler ca 1x5x5 m. Der anes 3 kammersten? på højen, der er næsten dækket af marksten, kvas og udgået æbletræ. Stenene ser ud til at rage ca 0,5 m op over højen. Ejer lovede at fjerne nogle af de tilførte sten og kvas, sagde det ikke måtte brændes af på højen (gav kopi af loven). Den ligger N for husmandssted (ingen hjemme) og mod V gærde med levende hegn. Den liggger forholdsvis højt ved ådal mod Ø, dog neden for Egebjerg. Omtrent 300 m til landevej og 125 m fra privat grusvej. . ** Seværdighedsforklaring ** Dysse ved ådal, vidt udsyn, især mod Ø. Bevoksning: 1984: Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bør plejes.

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2018 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)