Rederslev

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030210-5

Fredningsnr.
332240

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

Sammenskredet dyssekammer; 3 bæresten, 1 dæksten med 14 skålformede fordybninger.
Undersøgelsehistorie

1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et sammenskredet fritstaaende Gravkammer . Af dette findes nu igjen to (maaske tre) væltede Bæresten, 4' høie, samt en 8 1/2' lang Overligger. I en Indberetning fra 1809 om Oldsager i Reerslev Sogn (Nationalmuseets Archiv) siges det, at den Mark, paa hvilken Dyssen ligger, kaldes Rævsbjerg. Skitse ibid. tab. 6. Bevoksning: 1984: Græs

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sammenskredet Dyssekammer; 3 Bæresten, 1 Dæksten med 14 skaalformede Fordybninger.

1984 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dysse. Højrest måler ca 0,5x4x4 m. Kamret er skredet og der ses 3 større bæresten og 1 større nedskredet dæksten mod Ø, der hviler på 1 sten. Den rager ca 1,5 m op over højen og der findes skåltegn på den (mod SØ). På højning ved bærestenene er der flere marksten. Den ligger på en skråning, med vidt udsyn mod S + NØ, hvor der findes andre dysser. Omtrent 10 m fra landevej. ** Seværdighedsforklaring ** Skredet dyssekammer, nær andre velbevarede anlæg, vidt udsyn. Bevoksning: 1984: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum


Billeder

oversigt, set fra NØ
oversigt, set fra SV
8006 oversigt
3828 oversigt