Rederslev
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030210-7

Fredningsnr.
332241

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 29/9 1887, skænket til fredning af gdr. Niels Peder Sørensen. Afmærkn.: MS 1895, Løjtnant Lassen. Dyssekammer af 5 bæresten og 1 dæksten, hvoraf en del er bortsprængt; højen er 0,5 x 10 m.
Undersøgelsehistorie  (8)
1889 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1889 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et fritstaaende Gravkammer, bygget af 2 Sten for hver af de to lange Sider, og af een Sten for den vsv. Ende. Kamret, som ligger i Retn. VSV-ØNØ og har Indgang fra ØNØ, er 8'2" langt, 4'6" inde i Kamret, 2 1/6 '' ved Indgangen, og 4'6" høit. Halvdelen af den anselige Dæksten, som endnu ligger paa sin Plads, er bortsprængt. Tegning af A.P.Madsen i Museets Archiv, 1889. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer af 5 Bæresten og 1 Dæksten, hvoraf en Del er bortsprængt; Højen er 1/2 x 10 m.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dysse. Højen måler nu ca 0,7x12x12 m, rundet form, god pløjeafstand, lidt diffus fod. Dyssen består af nærmest aflangt kammer med 2 bæresten mod N, 1 V, 2 S, ingen øst. Dækstenen er flækket, så kun halvdelen mod V findes. Ejer sagde, at resten var brugt til en mølle/møllerende i nærheden. Kilespor i 2 nordlige bæresten. Kamret måler ca 2,7 x1 m. dækstenen rager ca 2 m op over højen. Der findes enkelte marksten på højen og i kamret. De 2 ældre løvtræer på højen er plantede, der findes desuden lidt buskads. lige V for gården findes flere stendynger med ret store sten, måske fjernede randsten? . Ejer: . dyssen ligger ret højt, vidt udsyn, ca 250 m fra landevej. Ejer (konen) fortalte, at de ved markarbejde havde fundet sten på række ca 40-50 m store, men straks tildækket igen, da de var ved at tilså. Fra jordfæstegrav? vistnok på skråning N for gården. ** Seværdighedsforklaring ** Runddysse, ret højt i åbent landskab, vidt udsyn. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

1984 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)