Rederslev
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030210-9

Fredningsnr.
332242

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 3322-42, 43, 44. Tingl.: 11/7 1889, skænket til fredning af kammerherre, greve E. Molkte til Nørager; fredningen tiltrådt af fæsteren, gårdmand Rasmus Jensen. Ved overgang ved overgang til nyt fæste vil der om hvert af de fritstående gravkamre blive udlagt et areal af 6 fod til alle sider. Dipl. Afmærkn.: MP 1894, ved godsforvalter Berthelsen Dyssekammer af 4 bæresten og 1 stor dæksten.
Undersøgelsehistorie  (11)
1889 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1889 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et velbevaret, fritstaaende Gravkammer, bygget af 4 Sten, een for hver af de to lange Sider og een for hver af de to Ender. Kamret, som saaledes er af aflang, firsidet Form, er 5'4"langt 3'4" bredt og 3' høit og ligger i Retn. NNØ-SSV. den ssv. Endesten er noget smallere end den nnø. og dannes der derved i syd en Aabning paa 5 tommers Bredde. Over Kammerstenene ligger den anselige Dæksten, 7 1/2' lang. Tegning af A.P.Madsen. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer af 4 Bæresten og 1 stor Dæksten.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dysserest. Højen måler ca 0,5x5,5x5,5 m. Kamret er rektangulært, indre mål ca 1,5x1 m. 2 aflange sten SØ-NV og 2 kortere NØ-SV. Der ser ud til at være sprængt et stykke af den lange bæresten mod SØ, så der idag er en åbning ind til kamret, hvor der ligger enkelte marksten (som også på højen). Der er malet lidt på indersiden af en bæresten. Dækstenen rager ca 2 m over højen. Der er fældet 1 større hyld ved kamret, nu med mindre skud. Ikke påtalt bemaling, da ejere er helt nye på stedet. Den ligger på skråning, nær andre dysser, ca 50 m fra landevej. Ejer: 3322.44. ** Seværdighedsforklaring ** Dyssekammer, på skråning, nær andre dysser. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

1985 Museal restaurering
Journal nr.: F550-522
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Omkring dyssen blev lagt et firkantet muldlag med de endelige, samlede dimensioner på 0,6 x 8 x 8 m. Højningen blev tilsået med græsfrø. Se beretning.

1985 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stærkt afpløjet dyssekammer. Der blev omkring dyssen påført en firkantet, 8 x 8 x 0,6 m, jordhøjning af tilført muldjord.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)