Rederslev

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030210-10

Fredningsnr.
332243

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Fælles kort for 3322-42, 43, 44. Tingl.: 11/7 1889, skænket til fredning af kammerherre, gre- ve E. Molkte til Nørager; fredningen tiltrådt af fæsteren, gårdmand Rasmus Jensen. Ved overgang til nyt fæste vil der om hvert af de fritstående grav- kamre blive udlagt et areal af 6 fod til alle sider. Dipl. Afmærkn.: MP 1894, ved godsforvalter Berthelsen. Sammenskredet dyssekammer; 2 bæresten, 1 tærskelsten og 1 dæksten ses.
Undersøgelsehistorie

1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I meget ringe afstand fra Nr. 9 findes et nu sammenskredet, fritstaaende Gravkammer, bestaaende af 2 Sidesten (3 1/2' høie) en noget mindre Endesten og en 7 1/2' lang Dæksten. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sammenskredet Dyssekammer; 2 Bæresten, 1 Tærskelsten og 1 Dæksten ses.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dyssekammer. Højrest måler ca 0,5x4x3 m i Ø-V'lig retning. Der ses 2 forskubbede bæresten og 1 nedskredet dæksten mod V, den rager ca 1,5 m op over højen. Der ses en del marksten ved kamret, muligvis findes der 1 tærskelsten mod N? Kunne ved pleje blive ***, især på grund af beliggenhed nær andre dysser. Den ligger på en skråning, ca 75 m fra landevej. Ejer: 3322.44. ** Seværdighedsforklaring ** Skredet dysse, på skråning, hvor der findes flere dysser. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

1985 Museal restaurering
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Omkring dyssen blev lagt et firkantet muldlag med de endelige, samlede dimensioner på 0,6 x 7 x 7 m. Højningen blev tilsået med græsfrø. Se beretning.

1985 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stærkt afpløjet dyssekammer. Der blev omkring dyssen opført en firkantet, 7 x 7 x 0,6 m, jordhøjning af tilført muldjord.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum


Billeder

oversigt, set fra SV
oversigt, set fra ØSØ