Taagerup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030210-22

Fredningsnr.
33231

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Dyssekammer af 5 bæresten, hvoraf 1 væltet ind i kamret, 1 noget skredet og 1 dæksten; 4 små gangsten.
Undersøgelsehistorie  (8)
1892 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et fritstaaende Gravkammer, sat af 5 noget indadskraanende Sten, 7' langt i Retn. Ø-V, 5'2" bredt paa Midten og 4'4" høit; den vestre Endesten synes noget forskubbet. Paa de 4 Kammersten hviler en 7' lang og 6'3" bred, flad Overligger. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer af 5 Bæresten, hvoraf 1 væltet ind i kamret, 1 noget skredet, og 1 Dæksten, 4 smaa Gangsten.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dysse på høj. Højen er kantet afpløjet, mål ca 1x12x9 m i N-S'lig retning (er indhegnet for kreaturer). Muligvis 1 randsten mod S, højen er ret skovdækket. Kamret er polygonalt med 1 bæresten S, 1 N, 1 NØ, 1 SØ (mindre, indvæltet), 1 V (udvæltet), hvor der vokser 1 hyld. 4 gangsten mod Ø (=2 par). 1 stor dæksten, der rager ca 1,6 m op over højen. Indre mål ca 1,5x1,3 m ( i Ø-V'lig retning), indre højde 1,2 m. I kamret var et traktorsæde monteret på et stykke træ, anvendt som taburet? Umiddelbart Ø for højfod (mod Ø) kunne der skimtes lidt af et tilgroet og snedækket cementrør - affald eller gammel kunstig rævegrav (ikke i brug). Jeg har ikke påtalt dette for ejer, kan gøre mere skade end gavn ved at grave på dette sted. Den ligger ret højt på en skråning, ca 250 m til landevej. ** Seværdighedsforklaring ** Rund?dysse, ret højt i terræn. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)