Rederslev
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030210-13

Fredningsnr.
332239

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 16/8 1894 og 11/7 1895, kammerherre greve E. Molkte til Nørager. Afmærkn.: MP 1894 ved godsforvalter Berthelsen. Rest af langdysse 4 x 12 m. Kammer af 4 bæresten, hvoraf den vestlige er 3 m lang; ingen dæksten. 9 randsten ved østsiden.
Undersøgelsehistorie  (6)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Vid Foden af "Bøgebjerg" findes paa lavt Terrain Resterne af en Langdysse, der ligger i Retn. NNV-SSØ. Hele den vestre Længdeside af Jordhøien er bortskaaret af en forbiløbende Vei, saa at Gravkammeret, som Jordhøien har omsluttet, nu staaer lige op til Veien. Jordhøien er nu 46' lang, men skjønnes oprindelig at have været ca. 75' lang; dens Høide er 4'. Gravkammeret er firsidet, i indvendigt Maal 7' l., 3'10" br. og 4' høit; den vestre Sidesten er 11 1/2' lang. Dækstenene over Kammeret, som ligger i Retn. NNV-SSØ, mangler. Randsten findes nu kun for den østre Side, og staaer der her 9 store, 4-5 1/2' høie. Se ovennævnte Indberetn. og tab. 4. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af Langdysse, 4 x 12 m.; Kammer af 4 Bæresten, hvoraf den vestlige er 3 m. lang; ingen Dæksten; 9 Randsten ved Østsiden.

1984 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dysserest/langdysse. Højresten måler ca 1x15x5 m i N-S'lig retning (lidt større end tidligere beskrevet). Der er bevaret 9 randsten mod Ø og 0 mod S. Mod V og N er dyssen fjernet og der er en grusvej nu. Omtrent 0,5 m fra vejen lidt S for midten er et aflangt kammer med 4 bæresten. 2 meget lange Ø-V og 2 kortere N-S. Ingen dæksten, indre mål 1,8x0,8 m. Mod S en indgangssten? i V-siden. Stenene i terræn med højen. Der er 1 løvtræ i S-enden ellers græsgroet. Selve højen ser velbevaret ud N for kamret. Ejer (ældre mand nærmeste gård mod S) fortalte, at der lå en stor sten i grusvejen ud for den østlige (nordre) randsten. (Den anes under lille grusdække). Han mente det skulle være dækstenen - kan ligesågodt være en nordlig randsten, så højens N'lige afslutning er markeret, hvor højen er nu. Han fortalte at vejen til gården tidligere havde gået Ø og S om dyssen, men var "reguleret" af ejeren før ham. Ejeren havde ryddet højen for vildskud og den så ret velholdt ud. Den ligger helt ud til offentlig grusvej på en flade nedenfor Bøgebjerg mod V. ** Seværdighedsforklaring ** Langdysse rest med åbent kammer ud til vej, nedenfor Bøgebjerg. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)