Stengaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030210-14

Fredningsnr.
332237

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Sammenskredet dyssekammer; 2 sidesten og 1 dæksten. Graner plantet rundt om.
Undersøgelsehistorie  (5)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa høit Terrain findes et noget sammenskredet, fritstaaende Gravkammer, nu kun bestaaende af to Sidesten (5'3"lange og 2' høie), der ere væltede omtrent helt ind mod hinanden, samt en 7' lang Dæksten. Kamrets Længderetnig har været N-S. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sammenskredet Dyssekammer; 2 Sidesten og 1 Dæksten. Graner plantet rundt om.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dysserest. Højrest måler ca 0,4x5x5 m med en diffus fod. Dyssen har 1 aflang bæresten mod Ø og 1 kort N og der anes 1 mod V. Nedskredet dæksten mod V. Den rager ca 0,9 m op over højen. Højen findes indenfor en ældre 4-kantet (30x30 m) indhegning, hvor der er plantet graner op og ved højen, egetræer og forskellige buske. Alt ser ud til at være af ældre dato - derfor ikke påtalt. Der ligger flere marksten på højen og i+ved kamret på bærestenene. Den ligger højt på en bakke, vidt udsyn - dog noget forringet af de omkringliggende buske og træer i "indhegningen". Omtrent 75 m til landevej. Skulle ifølge kort høre til "Stenborg", kaldet "Skovsborg" på 4 cm kortet. ** Seværdighedsforklaring ** Dysse, højt på bakke i beplantet "indhegning". Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)