Risbjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030210-19

Fredningsnr.
332245

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Lystanlæg, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 16/8 1894 og 11/7 1895, kammerherre, greve E. Molkte til Nørager. Afmærkn.: MS 1894, ved godsforvalter Berthelsen. Dyssekammer af 5 bæresten og 1 dæksten. Oprindelig langdys- se men højen nu deformeret ved lystanlæg; ingen randsten ses.
Undersøgelsehistorie  (6)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En for den ene (nø.) Ende afgravet Langdysse, nu 86' lang i Retn. NØ-SV, 20' bred. Lige ved den nuværende nø. Ende sees næsten fritliggende den store, 7' lange Dæksten over et Kammer, som er skjult i Jordhøien. Af Randsten findes for den sø. Side 12, for den nv. 21, for den sv. Ende 1 og for den nø. ingen. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer af 5 Bæresten og 1 Dæksten. Oprindelig Langdysse, men Højen nu deformeret ved Lystanlæg; ingen Randsten ses.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysserest. Den måler ca 0,6x30x6 m i NØ-SV'lig retning, ingen randsten. Ca 12 m fra NØ-enden findes 1 kammer hvor der anes 5? bæresten+ 1 stor dæksten. Kamrets form uvis - muligvis forstyrret, da der mellem dæk- og 1 bæresten findes 1 lille indskudt sten. Kamret i en lavning, dæksten rager ca 0,5 m op over højen. Der findes nogle marksten på højen i mindre dynger. Intet lystanlæg mere. Den ligger højt på bakketop, ca 200 m fra privet grusvej og 600 m fra landevej. Ejer: . ** Seværdighedsforklaring ** Langdysserest på bakketop, vidt udsyn. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

1984 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bør plejes.

Litteraturhenvisninger  (0)