Risbjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030210-20

Fredningsnr.
332246

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse 32 x 8 x 1 m. Kammer sammenfaldet af 4 bæresten og 1 dæksten. Randsten: SØ 20, NV 25, NØ 1, SV 4. Kratbe- vokset.
Undersøgelsehistorie  (6)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lige op til et Skjeldige ligger en paa flere steder stærkt afgravet og med Tjørn tæt bevokset Langdysse, 115' lang i Retn. NØ-SV, 25' bred. 48' fra den nø. Ende findes et udgravet, firsidet Gravkammer, bygget af 4 nu stærkt indadskraanende Sten, i Længderetn. NØ-SV. Kamrets Længde skjønnes at være ca. 4'. Dækstenen ligger afvæltet, hvilende paa den sø. Sidesten. Af Randsten findes for den sø. Side mindst 26 (alle væltede, 4-5' høie),for den nv. Side mindst 25(væltede), for den nø. Ende 1 og for den sv. 5. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 32 x 8 m., 1 m. høj. Kammer sammenfaldet, af 4 Bæresten og 1 Dæksten. Randsten: SØ. 20, NV. 25, NØ. 1, SV. 4. Kratbevokset.

1984 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdyssse NØ-SV. Den måler 0,5x32x8 m. Kamret findes lidt N for midten og er forstyrret. 2 bæresten, forskubbet og 1 større afvæltet dæksten m/et afflækket stykke . Randsten NØ 3, SØ 20, SV 4, NV 20 (væltede + ret tilgroede) - ser ud til at være intakt, trods mindre antal end tidligere beskrevet. Højoverfladen noget ujævn, og højfod er meget diffus. Den ligger på en skråning, neden for bakke, ca 75 m fra privat vej og 550 m fra landevej. Ejer: . ** Seværdighedsforklaring ** Langdysse på skråning omgivet af skel med levende hegn, og andre anlæg. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bør plejes.

Litteraturhenvisninger  (0)