Risbjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030210-21

Fredningsnr.
332247

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Forstyrret runddysse 1 x 10 m. Kammer af 4 bæresten og 1 væltet dæksten. 13 randsten. NV-siden lidt afgravet. Krat- bevokset.
Undersøgelsehistorie  (8)
1889 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1889 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En noget forstyrret Runddysse. Det firsidede, udgravede Kammer, som ligger i Retn. Ø-V, har været bygget af 4 Sten. Af disse er den søndre Sidesten dreiet helt ind mod den nordre, den østre Endesten ligger udvæltet og den nordre Sidesten skraaner noget indad. Sidstnævnte Sten er 6'8" lang, den vestre Endesten 3'3" lang og 4' høi. Overliggeren er væltet fra og hviler nu paa den søndre Sidesten. Af Randsten, som alle er ca. 5' høie, findes 18 (de 14 omvæltede); Stenkredsens Tværmaal er 35'. I den nv. Del af Dyssen findes nogle større Gravninger,og ere Randstenene om denne Del af Jordhøien styrtede ned i disse. Tegning af A.P.Madsen, 1889. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Forstyrret Runddysse, 1 x 10 m., Kammer af 4 Bæresten og 1 væltet Dæksten. 13 Randsten. NV. Siden lidt afgravet. Kratbevokset.

1984 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Runddysse. Den måler ca 1x10x10 m. Kamret har været rektangulært, i Ø-V til NØ-SV'lig retning, forstyrret. Ser ud til at N+V'lig bæresten in situ, den S-lige skubbet indad mod Ø og den Ø'lige lidt mod SØ. Dæksten skubbet mod SSV. Indre mål opr. ca 2x0,8 m. Stenene rager ca 1,5 m op over højen. Randsten ca 13 og flere i lavning mod NV. Der findes en del marksten på højen. Den ligger ca 10 m fra 3322.46, dog lidt højere i terræn, ellers samme beliggenhed. Ejer: ** Seværdighedsforklaring ** Runddysse på skråning nær andre fortidsminder. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bør plejes.

Litteraturhenvisninger  (0)