Sønderød
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030210-23

Fredningsnr.
332230

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Rest af sammenskredet dyssekammer. 2 bæresten og stor dæk- sten med mange skålformede fordybninger.
Undersøgelsehistorie  (7)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lige op til et Stendige ligger Resterne af et fritstaaende Gravkammer, bestaaende af mindst een Bæresten, samt en kolossal 9 1/4' lang Overligger. Paa Oversiden af denne, som ligger i Retn. Ø-V findes adskillige skaalformede Fordybninger. Bevoksning: 1984: Løvkrat

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af sammenskredet Dyssekammer, 2 Bæresten og stor Dæksten med mange skaalformede Fordybninger.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dysserest. Dyssen ligger ved skeldige m/bæresten, omtrent 0,5 m derfra. Der findes en stor aflang dæksten, der rager ca 1,3 m op over terræn, på den ses flere skåltegn. Stenen ligger i NV-SØ'lig retning, mod SØ ser den ud til at være afskællet. Den hælder lidt mod N. Der ses 1 bæresten mod SSØ. Der anes en diffus højrest 0,4x7x4 m; hver der ligger en del marksten og stenstykker. Tæt bevokset med krat. S for skel falder terrænet ca 0,5 m. Den ligger på skrånende terræn, omtrent 125 m fra den landevej, der går V for anlægget og Ø for gårdene (denne vejforrykkelse indtegnet på 4 cm-kortet). . Bevoksning: 1984: Løvkrat

1984 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)