Sønderød
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030210-24

Fredningsnr.
332229

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Dyssekammer noget restaureret af ejeren. 4 bæresten, hvoraf de 3 sydligste på opr. plads, en tærskelsten og 1 dæksten; denne sidste er lagt op af ejeren. SØ for kamret en stor opretstående sten og en væltet sten, antagelig af et andet kammer.
Undersøgelsehistorie  (6)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et stærkt forstyrret Stenaldersmonument. Tilbage af dette findes nu kun en Del større og mindre, til dels omvæltede eller itukløvede Sten, der ligger uden al Orden. Snarest skulle man antage, at de ere Resterne af en Gangbygning. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer, noget restaureret af Ejeren. 4 Bæresten, hvoraf de 3 sydligste paa oprindelig Plads, en Tærskelsten og 1 Dæksten; denne sidste er lagt op af ejeren. SØ. for Kamret en stor, opretstaaende Sten, antagelig af et andet Kammer.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dysserest. Højen måler ca 0,5x6,5x5 m i N-S'lig retning. Der findes et aflangt kammer med nu 4 bæresten, 2 S, 1 V, 1 N (m/vandret rille) og 1 tærskelsten mod Ø, 1 dæksten (m/enkelte skåltegn + 1 ?hul), der rager ca 1,6 m op over højen. Kamret måler 1,6x0,8 m (restaureret af tidl. ejer). Alle stenene er med brud/kløvede. Ca 1 m mod N findes 1 større stenstykke og ligeledes 0,3 m mod NØ. S for den sydlige bæresten mos V findes 1 større stenstykke m/skåltegn og der står en stor oprejst sten 0,2 m Ø for denne, antagelig fra et andet kammer. Der ligger flere marksten/stenstykker på højrest. Den ligger ret "højt", dog nedenfor småbakker mod V og N - vidt udsyn, omtrent 25 m fra landevej. ** Sagsbehandlerkommentarer ** Dysserest i åbent landskab mod Ø, m/rester af 2 kamre? Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)