Egedyssen

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030210-25

Fredningsnr.
332228

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 29/9 1887, skænket til fredning af kammerherre, greve E. Molkte; fredningen tiltrådt af fæsteren Peder Christensen. Afmærkn.: MP 1894. ved godsforvalter Berthelsen. Egedysse, høj 1 x 10 m med dyssekammer af 5 bæresten, hvoraf den ene er væltet ind i kammeret og 1 dæksten med et par skålformede fordybninger. 4 gangsten.
Undersøgelsehistorie

1889 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1889 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et af en Jordhøi omgivet, udgravet Gravkammer med Gang. Kamret er polygont, sat af Stene, 5' 3" langt og 3'3" bredt; over det ligger en anselig, 10' lang Dæksten, i Hvis Overflade der sees et par skaalformede Fordybninger. Gangen, der vender mod ØSØ, er ca. 10' lang og ca. 2' bred, Overkanten af 5 Sidesten, 3 for den ene og 2 for den anden Side, rage frem i Jordskorpen. Høiens Fod maaler mod Vest og Syd 16', mod Nord 13' fra Bagsiden af Kammerstenene mod Øst 5' fra Enden af Gangen. Tegning af A.P.Madsen.

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Egedysse", Høj, 1 x 10 m. med Dyssekammer af 5 Bæresten, hvoraf den ene er væltet ind i Kamret, og 1 Dæksten med et Par skaalformede Fordybninger; 4 Gangsten.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dysse "Egedysse". Højen måler ca 1x12x10 m i rundet form orienteret Ø-V. Kamret er polygonalt med 5 bæresten, og mod ØNØ ses gangsten oprindelig 3 sæt? (2 S, ene under dæksten og 2 N (1 indskredet)). Kamret måler ca. 1,3x1 m og er dækket af 1 meget stor aflang dæksten i Ø-V'lig retning (hælder mod ØNØ), herpå flere skåltegn. Den rager ca 1,5 m op over højen. Der vokser 1 hyld ved kamret ellers hindbær?/andre planter med stængler. Der er lidt affald i kamret og på højen. Den liggerr ca 10 m fra landevej, i et ret åbent, forholdsvis fladt område. Omtrent 10 m fra landevej, hvor der fører en el-linie SV om dyssen, landevej imellem. Kunne ved pleje blive ***. ** Seværdighedsforklaring ** Runddysse m/gang, i et åbent landskab.

1984 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum


Billeder

3724 oversigt
Herredstegninger
Herredstegninger