Sønderød
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030210-26

Fredningsnr.
332232

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 28/1892, gårdmand Hans Jensen. Dipl. Afmærkn.: MP 1895, ved løjtnant Lassen Sammenskredet dyssekammer, kun 2 bæresten på plads. 1 bære- sten og 1 dæksten med skålformede fordybninger væltet.
Undersøgelsehistorie  (6)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et fritstaaende Gravkammer af firsidet Form, 6'8" langt i Retn. ØNØ-VSV, 3' 10" bredt og 5 1/4' høit, oprindelig bygget af fire meget svære, ca. 5 1/4' høie Sten, af hvilke dog nu den nordre Sidesten mangler, medens den vestre Endesten ligger indvæltet (vil blive reist). Dæksetnen som ligger nedvæltet, er 6 3/4' bred, 7 1/2' lang, 2 1/2' tyk; paa dens Underside sees et par skaalformede Fordybninger. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sammenskredet Dyssekammer; kun 2 Bæresten paa Plads; 1 Bæresten og 1 Dæksten med skaalformede Fordybninger væltet.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dysserest. Den ligger på et udyrket stykke, ca 12 m Ø for staldbygning, diffus højrest, mål ca 0,2x5x4 m i N-S'lig retning. Kamret består af 2 bæresten in situ (aflangt kammer Ø-V) mod S og Ø. Den nordlige bæresten er væltet indad og ligger i kamret. Mindre mål ca 1,7x0,9 m?) for den sydlige bæresten er en mindre sten, tærskelsten/bæresten mod V (forskubbet?). Dækstenen ligger S for den sydlige bæresten m/skåltegn, ret tilgroet af mos. Bærestenene rager ca 1,5 m op over højen. Der vokser 1 hyld (afskåret) ved kamret, ser ud til at græsset bliver slået. Ret højt i terræn på skråning ned mod tidligere vådområde i SØ. Ca 50 m fra privat vej og 500 m fra offentlig. 6 m SV for kamret anes en større stentop i "markvej" ved stalden, randsten fra dyssen?? (sek. plac./væltet?). Ca 125 m i Ø'lig retning ses en dyssetomt, med ret stor stendynge af marksten - ikke set på nært hold, taget 1 foto 003:04 m/buskads. Ejer sagde, at hun ville give forpagter besked om at holde bedre pløjeafstand, hvad der jo aldrig kan skade. Ingen af dysserne ser ud til at være afpløjede i nyere tid. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

1984 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)