Hjorthøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030214-198

Fredningsnr.
34221

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.nr. 7a, Herslev: Høj i skel til Vedbygaard, Ruds Vedby, matr.nr. 23 og Conradineslyst (Ruds Vedby sogn). NMI: Se endvidere Ruds Vedby sogn nr. 4, Hjortshøj, hvis ene halvdel ligger i Finderup sogn. Tingl.: Tingl. 7/6 1894 (Etatsråd A. Nygaard til Sæby- gård, Prof. Dr. theol. P. Madsen til Vedbygård og Hus- mand Niels P. Pedersen af Sæby Mark). Afmærkn.: MS (1895, ved Løjtnant Lassen). Hjorthøj, 5 x 30 m, stejlt afgravet mod Ø. En skelgrøft tværs over højens top. Vestsiden bevokset med tjørnekrat; på toppen et par store hyldetræer. Ellers græs.
Undersøgelsehistorie  (5)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En rund velbevaret Jordhøi, c. 10' høi og 100' i Diameter. Mod NØ er den noget afgravet ved Foden. Enkelte Randstene (?) spores mod SV. Flere Skjeldiger løbe sammen over Høien. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Hjorthøj", 5 x 30 m., stejlt afgravet mod Ø.; en Skelgrøft tværs over Højens Top. Vestsiden bevokset med Tjørnekrat; paa Toppen et Par store Hyldetræer ellers Græs.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Hjorthøj". Høj. Ret stejle sider. Skelgrøft tværs over højens top. ** Seværdighedsforklaring ** Stor høj med vid udsigt. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)