Vedbygård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
030211-5

Fredningsnr.
332248

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Matr.: Vedbygård, Ruds Vedby, matr.nr. 27b og Conradineslyst. Høj, 1 x 15 m, noget afskåret fra øst. På midten 2 store sten som rest af kammer.
Undersøgelsehistorie  (8)
1864 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1864 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rester af en Runddysse. Af Kammeret findes kun 2 Stene, den ene liggende væltet, den anden staaende opreist i Retn. SSØ- NNV. Af Randstene sees et Par ca. 23' Ø for Kammeret. Den omgivende Jordhøi er afgravet paa alle Sider og ganske lav. Nr. [sb.] 5-6 ligge paa Ryggen af en lang og høi Banke, "Snarebakken", paa hvilken man jævnligt støder paa Affald fra Tilhugningen af Flintredskaber. Bevoksning: 1984: Græs og Nålekrat/-træer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 x 15 m., noget afskaaret fra Øst; paa Midten 2 store Sten som Rest af et Kammer.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dysse?/høj. (trykt som høj på 4 cm kort!). Højen måler ca 1,3x15 m og er afrundet firkantet afpløjet. Højoverfladen er lidt ujævn og mod SV anes en aflang sten i en ældre lavning, retning N-S hvor en del af overfladen er synlig? Ca 0,4 m V herfor står en større sten, der rager ca 0,8 m over højen. Det kan være en afvæltet dæksten til et dyssekammer, retning N-S. Det ser ud til at højen er blevet noget afsvidet (ved halmafbræning på marken?) og den formodede dæksten er blevet varmeskadet, revner og afskalning. Jeg har ikke henvendt mig til ejer, da jeg kom i middagspausen. Den ligger højt i terræn, vidt udsyn, ca 150 m til landevej. Ejer: ser ud til at være gården mod ØSØ. ** Seværdighedsforklaring ** Dysse (høj), højt i terræn, vidt udsyn. Bevoksning: 1984: Græs og Nålekrat/-træer

1984 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
På højen vokser en del større træer. På vestsiden vokser et krt af bl.a. hyld. Flot udsigt fra højen.

Litteraturhenvisninger  (0)