Vedbygård
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
030211-6

Fredningsnr.
332249

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Matr.: Vedbygård, Ruds Vedby, Matr.nr. 27f og Conradineslyst. Dyssekammer af 3 bæresten, 1 tærskelsten og 1 dæksten; smukt kammer.
Undersøgelsehistorie  (7)
1864 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1864 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et fritstaaende Gravkammer i Retn. NV-SØ, bestaaende af 4 Bærestene i rectangulair Firkant og en svær Overligger. Kammeret er 4 1/2' høit, 4 1/2' bredt, 6 1/2' langt. Dækstenen er 10' lang 7 1/2' bred, 3' tyk. Den sø Endesteen er kun 2 1/4' høi. Den omgivende Jordforhøining er meget ringe. (ca. 1' høi) og bestaar af Haandestene og Flintaffald. Nr. [sb.] 5-6 ligge paa Ryggen af en lang og høi Banke "Snarebakken", paa hvilken man jævnligt støder paa Affald fra Tilhugning af Flintredskaber. Bevoksning: 1984: Græs

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer af 3 Bæresten, 1 Tærskelsten og 1 Dæksten; smukt Kammer.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dysse på højrest. Højen anes som en mindre højning mål ca 0,5x10x10 m. Dyssekamret er af meget store sten og har 2 lange bæresten mod N og S, 1 kortere V og 1 tærskelsten Ø, indre mål ca 2x1 m, aflang form. Stor dæksten, der rager ca 2 m op over højen. Dyssen ligger højt i terræn i en ældre fyrreskov med brombærbuskads, nær skovbryn mod S. Højen er tilgroet med græs, ser ud til at blive plejet? Der fører en skovsti forbi anlægget. Omtrent 175 m til offentlig vej. ** Seværdighedsforklaring ** Stort dyssekammer i fyrreskov. Bevoksning: 1984: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Et meget stort og flot dyssekammer. Brombærkrat dækker hele skovbunden og højresten.

Litteraturhenvisninger  (0)