Vedbygård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
030211-16

Fredningsnr.
332257

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tinglyst C-høj 1986: Langdysse. Højen er ca. 1 m høj, 14 x 20 m stor og er orienteret i øst-vest. På højen ligger mange brudstykker af sprængte vand- og hammersten. Enkelte sten ved højfod kan være randsten. I ager.
Undersøgelsehistorie  (10)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Vistnok Rester af en Langdysse omtr. 60' lang i Retning Ø-V. Jordhøien, der er stærkt bevoxet, er aldeles fyldt med indkastede større Stene, der umuliggjøre en Undersøgelse af mulige Kammer- og Randstene. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tomt af Dysse; Jordhøjning, 20 x 14 m., 1 m. høj, fyldt med løse Sten.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse. Den måler ca 1x20x14 m og er placeret i NV-SØ'lig retning. Det har været 1 langdysse, hvor både rand- og kammersten er sprængt og ligger som brudstykker på højen. Dyssen har antagelig været ca 14x7 m, efter enkelte mulige randsten/-fragmenter i siderne. God pløjeafstand. Kamrets placering er uvist, da der ligger mange brudstykker af store sten henover højens længdeakse, rager ca 0,5 m op over højen. Der vokser gamle løvtræer i kanten af dyssen mod S. Ligger på kanten af mindre bakke med lavning mod NNV, ca 75 m fra trafikeret landevej. Jeg synes den er fredningsværdig, da den indgår i en "gruppe" dysser m/gamle træer. Ejer: Som 3323.3 (Konradineslyst). ** Seværdighedsforklaring ** Langdysse i småbakket åbent landskab, nær andre dysser, alle bevokset med gamle løvtræer. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

1986 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2992
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Langdysse. Højen er ca. 1 m høj, 14x20 m stor og er orienteret i øst-vest. På højen ligger mange brudstykker af sprængte vandog hammersten. Enkelte sten ved højfod kan være randsten. I ager.

1986 Tinglysning
Journal nr.: F53-2992
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1986 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)