Sangravsmark
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
030211-8

Fredningsnr.
332250

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Matr.: Vedbygård matr.nr. 1a, Ruds Vedby og Conradinelyst. Dyssekammer af 4 bæresten, hvoraf den ene væltet ind i kamret og 1 dæksten, noget nedsunket i den ene ende.
Undersøgelsehistorie  (5)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et fritstaaende polygont Gravkammer i Retn. SØ-NV, dannet af 4 Bærestene og en Overligger; dets største Længde er 5 1/2', Brede 3 1/2', Høide 2'. Dækstenen er 8' lang, 6 1/2' bred, 2 1/2' tyk. Kammeret skal oprindelig have havt flere, senere bortførte, Bærestene (Mundtlig Meddelelse). Det ligger paa Skraaningen af en Steil Banke og omgives af en lav, afgravet Jordforhøining. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer af 4 Bæresten, hvoraf den ene er væltet ind i Kamret, og 1 Dæksten, noget nedsunket i den ene Ende.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dyssekammer på højrest. Der anes en mindre højning, mål ca 0,3x7x7 m, og der findes stentoppe på højen, mod V 1 randsten? Dyssekamret har været polygonalt? og består af 4 bæresten, hvor den ene er væltet indad. Åbning nu mod N, indre mål ca 1,6x1,2 m i N-S'lig retning. Dækstenen er skredet nedad mod SV, den rager nu 1,6 m op over højen. Den ligger lidt nedenfor bakketop, hvor der er et observatørtårn, ca 50 m mod Ø, på kanten af skråning mod V-NV-N. Den ligger i et tilplantet stykke ved en ældre grusgrav mod S, graner ca 2,5 m fra højfod mod S-SV, alder ca 10 år samt ældre lidt længere væk. Der fører en "sti" op mod dyssen. Ca 100 m fra landevej. (Ingen skåltegn på dyssen). ** Seværdighedsforklaring ** Dyssekammer på bakkeskråning, vidt udsyn. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet ligger i kanten af skov med gamle graner. Højrest er bevokset med græs og brændenælder.

Litteraturhenvisninger  (0)