Vedbygård
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
030211-9

Fredningsnr.
33233

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Matr.: Vedbygård, Ruds Vedby og Conradineslyst, matr.nr. 3a. Sammenskredet dyssekammer. 4 bæresten, hvoraf 2 skredne, ned- skreden dæksten. Højen 6,5 m i diam. 1 m høj.
Undersøgelsehistorie  (7)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et sammenskredet fritstaaende Gravkammer, dannet af 4 Sidestene i rectangulair Firkant i Længderetning SSV-NNØ, og en i Kammeret delvis nedskredet Dæksteen. De to Endestene ere væltede. Kammeret synes at have været omtr. 6 1/2' langt og 2-3' bredt. Det ligger paa Toppen af en ret anseelig Banke. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sammenskredet Dyssekammer, 4 Bæresten, hvoraf 2 skredne, nedskreden Dæksten. Højen 6 1/2 m i Diam., 1 m. høj.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dysse (Dyrehaven, Kulebjerg skov). Der anes en diffus høj?, hvor der ligger en del hovedstore sten, ca 0,2x7x7 m. I midten er et aflangt kammer i N-S'lig retning med 1 aflang sten mod V og 1 Ø, 1 kort N og 1 S og 1 større nedskubbet dæksten mod S, der nu rager ca 1,1 m op. Indre måltagning ikke mulig, bæresten ca 2 m lange, bredde ca 0,5 m. Den ligger på kant af bakke med ret stejl side mod S-SØ, ca 50 m fra skovvej og 600 m fra landevej. Der vokser græs og egekrat (højde ca 0,5 m) nær dyssen på en noget tilgroet græsgang for vildt. Fik at vide at det indgik i et fredet område. Muligvis har dyssen været uden høj. Ejer: . Mål: 1,3x7x7 m. ** Seværdighedsforklaring ** Dysse i noget tilgroet dyrehave, ses ikke på større afstand. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet ligger i indhegnet overdrev hvor der går kreaturer.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)