Vedbygård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
030211-11

Fredningsnr.
332256

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Matr.: Vedbygård, Ruds Vedby og Conradineslyst matr.nr. 3a. Runddysse, 2/3 x 10 m. I midten 2 større sten af kammer; 11 randsten. Træbevokset.
Undersøgelsehistorie  (7)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rester af en Runddysse omtr. 30' i Diameter. Paa Kammerets Plads ligge 2 større Stene, der synes at være væltede fra deres oprindelige Sted. Af Randstene findes 8, alle af Middelstørrelse. Den omgivende Jordhøi er omtr. 2' høi. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse, 2/3 x 10 m.; i Midten 2 større Sten af Kammer; 11 Randsten. Træbevokset.

1984 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dyssetomt (runddysse?). Det er vanskeligt at afgøre om dyssen har været rund (eller langdysse), mål ca 0,8 (1,2)x10x9 m i Ø-V'lig retning. Randsten N 3, Ø 3, S 1 (sprængt i 4 dele)? V 4. Flere af disse kan være sekundært anbragte kammersten/større marksten (nordlige bæresten til aflangt kammer i Ø-V'lig retning antagelig) længde ca 1,7 m. og 1 afvæltet dæksten? ca 10 m mod Ø. Rager 0,4 m op over højen. På højen er der flere stenstykker og mindre sten (fra højfyld/marksten sek.) Der vokser 3 gamle løvtræer m/flere stammer på højen, og der ligger "grenrammer" til beskyttelse af vildt eller nyplantning? på højen samt lidt ståltrådshegn mod Ø. Den ligger ret højt i et småbakket landskab, ca 250 m til offentlig vej på mark. God pløjeafstand. Ejer: 3323.3. ** Seværdighedsforklaring ** Som 3323.57. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)