Vedbygård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
030211-12

Fredningsnr.
332253

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Matr.: Vedbygård, Ruds Vedby og Conradineslyst matr.nr. 3a. Tingl.: 16/8 1894, kammerherre, greve E Molkte til Nørager. Afmærkn.: MP (1894, ved godsforvalter Berthelsen) MS i stedet for mærkepælen, som efterhånden var væltet (1917, oberstl. Lund). Langdysse 20 x 5 x 2 m. I midten rektang. kammer af 3 bære- sten, ingen dæksten. Østligere i nordsiden lille jættestue- kammer af små sten, 2 x 1,5 m. Randsten: Ø. 3, S. 15, V. 4, N. 17.
Undersøgelsehistorie  (7)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En ret velbevaret Langdysse 60' lang i Retning Ø-V og c. 24' bred. Den omgivende Jordhøi er indtil 5' høi. Omtr. 20' fra Dyssens v Ende ligger et af fire Stene sat rectangulairt Kammer i Retn. Ø-V. Den ø Endesteen er kun 1/2' høi, den vestre mangler, ligesom Dækstenen. Kammeret er 5 1/2' langt, 2 1/4' bredt og 2 1/2' høit. - I nyere Tid er mod N foretaget en større Indgravning i Jordhøien. Randstenene ere toppede og svære (indtil 5' høie). Der staar: langs den n Side 14, for den v Ende 4 (1 væltet), langs den s Side 15 (hvoraf 2 væltede), for den ø Ende 4 (hvoraf 3 væltede). Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 20 x 5 m., 2 m. høj. I Midten rektang. Kammer af 3 Bæresten, ingen Dæksten; østligere i Nordsiden lille Jættestuekammer af smaa Sten, 2 x 1 1/2 m. Randsten: Ø. 3, S. 15, V. 4, N. 17.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse. Dyssen måler ca 2x24x7 m i Ø-V'lig retning. Mål indenfor randsten ca 20x5 m. Intakt randstenskæde, mod Ø 3, S 15, V 4, N 17 (enkelte væltede), store sten. Omtrent midt på højen er et aflangt kammer i Ø-V'lig retning med 2 aflange sten, for enderne mærkes sten med landmålerstok (virker mindre, ikke sikker på at de begge er bæresten), indre mål mål ca 1,8x0,7 m. Ingen dæksten. Stød ved kamret fyldt m/flintafslag. Ca 2 m ØNØ for kamret er en stensat rektangulær lavning ind i højen i N-S'lig retning. De stensatte sider består af små (mark)sten str. ca 20-30 cm, ret tilgroet, mål ca 1,7 x1,3 m, nu til ca 0,6 m under højoverflade. Kaldt jættestue, hvad det slet ikke ligner. Ingen dæksten, randsten skubbet ud ca 10 cm fra kæden. Usædvanlig konstruktion. . Der findes en nedhugget rille i en vestlig randsten (skovrid. Dalgas meget interesseret i dette!). Langdyssen ligger ret højt ved en lavning mod S, ca 350 m til off. vej, nær 3322.54. På 4 cm kortet er der kun et x for disse 2 anlæg, jeg har skønnet at -.54 ikke var trykt. God pløjeafstand. Skovrid. Dalgas har kontor ved Enemærket S for højene. Ang. Affald: se 3322.54. ** Seværdighedsforklaring ** Som 3322.57. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)