Vedbygård

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
030211-13

Fredningsnr.
332254

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Matr.: Vedbygård, Ruds Vedby og Conradineslyst matr.nr. 3a. Runddysse 6 m i diam. 0,5 m høj. 13 randsten, intet kammer.
Undersøgelsehistorie

1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Vistnok Rester af en Runddysse, bestaaende af 2' høi og c. 27' i Diameter maalende rund Jordhøi, med mindst 9 Randstene, men uden Spor af Kammer. - Nr. [sb.] 13 ligger kun 15' NØ for Nr. [sb.] 12. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse, 6 m i Diam., 1/2 m. høj; 13 Randsten, intet Kammer.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Runddysse. Lille ret flad runddysse, der måler ca 0,5x6x6 m. Der ses ingen kammersten eller lavninger fra plyndringer. Om højen findes 13 randsten, der rager mere eller mindre op, de er ikke særligt store, ca 0,2 m op over højen. Den ligger ca 4-5 m NNØ for 3322.53 og derimellem findes mindre grendynger og dynger af marksten (bør fjernes af fagfolk). På højen vokser 1 gammelt og 2 mindre løvtræer + græs. God pløjeafstand. Beliggenhed som 3322.53. ** Seværdighedsforklaring ** Som 3322.57. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum


Billeder

8766-2013