Vedbygård

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
030211-14

Fredningsnr.
332252

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Matr.: Vedbygård, Ruds Vedby og Conradineslyst matr.nr. 3a. Langdysse 18 x 7 x 1 m. Smalt kammer af 4 bæresten, ingen dæksten. Randsten: V. 4, S. 13, N. 7, Ø. 3. Enkelte træer. Gyvel.
Undersøgelsehistorie

1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En ret velbevaret Langdysse, 51' lang i Retning VNV-ØSØ og 24' bred. Jordhøien er 3' høi. 19' fra den vestlige Ende ligger Kammeret, der er af rectangulair Form, dannet af 4 Stene, 4' langt, 2' høit, 1 1/2' bredt. Dækstenen mangler. Af Randstene findes: for den vestre Ende 6 (hvoraf 4 væltede), langs den s Side 11 (hvoraf 5 væltede), langs den n Side 7 (hvoraf 1 væltet), for den ø Ende 3 (hvoraf 2 væltede). Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 18 x 7 m., 1 m. høj. Smalt Kammer af 4 Bæresten, ingen Dæksten. Randsten: V. 4, S. 13, N. 7, Ø. 3. Enkelte Træer, Gyvel.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse. Den måler ca 1x18x7 m og er ret fald, højen bedst bevaret i den østlige halvdel. Der er randsten, evt. væltede, mod V 4, S 13, N 7, Ø 3, flere løse sten gør det vanskeligt at erkende antal, rager ca 0,3 m op. Omtrent på midten er et aflangt kammer med 2 lange sten mod N og S og kortere for enderne mod V og Ø, indre mål ca 1,2x0,5 m. Ingen dæksten. God pløjeafstand, ret højt i terræn, ca 300 m til landevej. Ejer: 3323.3. ** Seværdighedsforklaring ** Som 3322.57. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1984 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum