Vedbygård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
030211-15

Fredningsnr.
332255

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Matr.: Vedbygård, Ruds Vedby og Conradineslyst matr.nr. 3a. Tingl.: 16/8 1894 (Kammerherre, greve E. Moltke til Nørager). Afmærkn.: MP (1894, ved godsforvalter Berthelsen) MS i stedet for mærkepælen, som efterhånden var væltet (1917, oberstl. Lund). Langdysse 22 x 6 x 1 m. ujævn. Kammer af 4 bæresten, ingen dæksten. Randsten: S. 4, V. 8, N. 2, Ø. 14. Høje træer.
Undersøgelsehistorie  (11)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En ganske forstyrret Langdysse.Jordhøiens Størrelse og Retning er ubestemmelig paa Grund af stærk Bevoxning og talrige indvæltede store Stene. Ogsaa Randstenene ere enten bortførte eller skjulte. I Retning NNV-SSØ ligger et rectangulairt af 4 Stene sat Kammer uden Overligger. Det er 5' langt, 2' bredt, 3 1/4' høit. I en Afstand af 24' fra dette Kammer i Retning NNV-SSØ ligger et andet af fire Stene sat rectangulairt Kammer uden Overligger. Det er 3 1/2' langt, 2' høit, 1 1/2' bredt. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 22 x 6 m., 1 m. høj, ujævn. Kammer af 4 Bæresten, ingen Dæksten. Randsten: S. 4, V. 8, N. 2, Ø. 14. Høje Træer.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Museal restaurering
Journal nr.: F550-200
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1984 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse. Dyssen måler ca 1x24x8 m (ca 22x6 m indenfor randsten), retning NNV-SSØ. Det er meget svært at tælle randsten, da der er mange sekundære, store sten om højen, fra markarbejde eller sløjfet nærliggende dysse?? Afgrænsning af dyssen også vanskelig. Der er 2 kamre, højen lidt ujævn. Det nordlige er aflangt i højens retning og består af 4 bæresten, mindre mål ca 1,5x0,6 m, ingen dæksten. Det sydlige har haft samme form, nu er måltagning vanskelig, da der er et stød mod Ø, heri ses et brudstykke af den østlige bæresten, samt flere hovedstore + lidt større sten fra højfyld + flint. Både Ø + V for dyssen er gamle + nyere stendynger, med bla. meget store sten + brudstykker fra sprængte sten. I åbent landskab, ca 100 m fra landevej. Skovf./skovr. Dalgas (i bolig mod S) fortalte, at det megalitanlæg, der er afsat i skoven "Enemærket" mod SV (ca 1 km fra skovridderboligen) er lavet i 1870'erne af den daværende skovridder. Han skulle have lavet denne dysse og begravet sin hest i den. Bes. 11.3.1986: En stor rodvælter har revet en del af det sydlige kammer op. M.B. Ejer: 3323.3 (ikke hjemme). ** Seværdighedsforklaring ** Som 3322.57. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer

1987 Museal restaurering
Journal nr.: F 550-200
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
En rodvælter på langdyssens kammer blev fjernet. En sidesten, der var blevet rykket af rodvælteren, blev sat tilbage på plads. En gammel nedgravning nord for dyssekammeret og hullet fra rodvælteren blev delvist opfyldt med muldjord. Dyssekammerets gulv blev dækket af et lag sten. Langdyssen blev ryddet for krat og enkelte træer. Se beretning.

1988 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1988 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I 1980 anmeldte MHO om en væltet kæmpe-eg, der havde ødelagt det dyssekammer, det sydlige kammer, som den stod ovenpå. I rodvælteren sad den østlige sidesten til kammeret. I 1987 blev rodvælteren fjernet og sidestenen sat på plads af SNS.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)