Vedbygård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
030211-20

Fredningsnr.
34231

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Matr.: Vedbygård, Ruds Vedby matr.nr. 3l og Conradineslyst. Dyssekammer, 5 bæresten, hvoraf den nordl. endesten skredet lidt ud; stor dæksten.
Undersøgelsehistorie  (6)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En velbevaret Langdysse, c. 85' i Retning VNV-ØSØ, 19 1/2' bred. Jordhøiens Høide er indtil 5'. I en Afstand af 32' fra Dyssens ø Ende ligger er firsidet Kammer, sat af 4 Stene, 5' langt, 2 1/2' bredt, 2 1/2' høit. Bærestenenes Overkant ligger i Flugt med Jordhøiens Overflade. Overliggeren mangler. - I en Afstand af 24' fra dette Kammer findes et andet Kammer i samme Retning som Dyssen og første Kammer. Det er rectangulairt, dannet af 3 Stene (den v Endesteen mangler), 5 1/4' langt, 3 1/2' høit, 2 1/2' bredt. Det dækkes af en toppet Overligger. - 6 1/2' fra dette Kammer findes det tredie, der ligger i samme Retning som de andre. Det er rectangulairt, dannet af 4 Stene, 5' langt, 2' bredt, 1' høit og dækket af en toppet Overligger. - Af Randstene findes: for den v Ende 5, langs den s Side 38 (hvoraf 10 væltede), for den ø Ende 3 (hvoraf 2 væltede), langs den n Side 34. De største Randstene stode ved Enderne og vare indtil 6' høie. Bevoksning: 1983: Græs

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer, 5 Bæresten, hvoraf den nordl. Endesten skredet lidt ud; stor Dæksten.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dyssekammer, 2 x 4 x 3 m. Kamret ligger i N-S'lig retning i nærmest 6-kantet formm med 1 sten N (skredet lidt udad foroven), 2 mod V, 2 mod Ø og 4 små sten mod S, 1 meget stor dæksten (skraveret på skitsen), indre mål ca. 2 x 1,2 m. Dækstenen er ved at skride ned mod SV, den har flyttet sig næsten 0,5 m i denne retning siden ejer kom til stedet (1968 ?), den rager ca. 2 m op over terræn og støttes ikke af bæresten mod N og kun lidt af bæresten mod NØ. Bør sættes på plads inden den vælter ned ! Dyssen ligger i havens Ø-ende, hvor der er plantet graner mod S, Ø, N. Mod S og Ø ca. 3 m's afstand - graner ca. 20 år gamle ? Ikke bedt om at få dem fjernet, men gjort opmærksom på fredningsbestemmelser. Ejer interesseret i at få dæksten på plads. Der anes en svag, langstrakt højning i havens græsplæne, rest af langhøj i Ø-V'lig retning ? Udsyn vanskeligt p.g.a. bevoksning - have og skov. Ejeroplysninger på berejserblanket. ** Seværdighedsforklaring ** STORT dyssekammer i have. Bevoksning: 1983: Græs

1988 Museal restaurering
Journal nr.: F 550-1138
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dyssekammerets dæksten blev sat tilbage på plads for at undgå nedskridning. Se beretning.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Dækstenen er lagt på plads og hviler på både den nord-, vest- og østlige sidesten.

Litteraturhenvisninger  (0)