Vedbygård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
030211-23

Fredningsnr.
34226

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Matr.: Vedbygård, Ruds Vedby matr.nr. 3r og Conradineslyst. Tingl.: 16/8 1894 (Kammerherre, Greve E. Noltke til Nør- ager). Afmærkn.: MP (1894, ved godsforvalter Berthelsen). MS i stedet for mærkepælen, som efterhånden var væltet (1917, oberstl. Lund). Dyssekammer, 5 bæresten, rektangulært kammer, lav tærskelsten, nedskreden dæksten.
Undersøgelsehistorie  (5)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Runddysse, 25' i Diameter, med mindst 13 Randstene, beliggende paa flad Mark. Kammeret er rectangulairt, sat af 5 Stene (2 i hver Side og 1 for den End [ene] Ende; den anden Endesteen mangler), 3 1/2' langt i Retn. ØNØ-VSV, 1 3/4' bredt, 1 1/2' høit. Dækstenen er bortvæltet. Bevoksning: 1983: Græs

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer, 5 Bæresten, rektang. Kammer, lav Tærskelsten, nedskreden Dæksten.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lav, udflydende højning, 0.4 x 10 x 10 m, der tilsyneladende i høj grad består af sten. Herpå et dyssekammer VNV-ØSØ. Selve kammeret består af 3 bæresten; det er åbent mod ØSØ, hvor der er en lav tærskelsten. Herudenfor endnu to bæresten, der danner en kort gang. Dækstenen er afvæltet og ligger nord for kammeret. Kammeret er ca. 1,10 m højt. Ingen spor af fredningssten. Bevoksning: 1983: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)