Vedbygård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
030211-24

Fredningsnr.
34227

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Matr.: Vedbygård, Ruds Vedby matr.nr. 3r og Conradineslyst. Tingl. 16/8 1894 (Kammerherre, greve E. Noltke til Nør- ager). Afmærkn.: MP (1894, ved godsforvalter Berthelsen). MS i stedet for mærkepælen, som efterhånden var væltet (1917, oberstl. Lund). Runddysse, 7 m i diameter. Kammer af 5 bæresten, hvoraf de 2 er væltet ind i kamret; nedskreden dæksten. 11 randsten. Ingen høj.
Undersøgelsehistorie  (5)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et fritstaaende Gravkammer, 4 1/2' langt i Retning VNV-ØSØ, 2' bredt, 2 1/2' høit. Det er dannet af 5 Stene (idet den ene Side dannes af 2, de øvrige tre Sider hver af 1 Steen) i rectangulair Form. Den østre Endesteen og Dækstenen ere bortvæltede. Bevoksning: 1983: Græs og Nålekrat/-træer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse, 7 m. i Diam. Kammer af 5 Bæresten, hvoraf de 2 er væltet ind i Kamret; nedskreden Dæksten. 11 Randsten; ingen Høj.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Runddysse med lav eller ingen høj, 0,1 x 7 m. Kammer ca. Ø-V, åbent mod vest. Bygget af 5 bæresten og en dæksten. Dækstenen er afvæltet og har trykket de to sydlige bæresten ind i kammeret. Omkring kammeret ses en kreds af ca. 13 randsten, hvoraf nogle er kløvede. Dyssen er tæt beplantet med ca. 12 år gamle graner, der står helt ind til kammeret. Dimensionerne er derfor overtaget fra fredningsbeskrivelsen. Ingen spor af fredningsstenen. Bevoksning: 1983: Græs og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)