Sobjerg

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
030212-11

Fredningsnr.
34235

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Runddysse. Højens diam. 12 m ganske lav. Af kammer 3 bære- sten og 1 afvæltet dæksten. 17 randsten. Kratbevokset.
Undersøgelsehistorie

1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lige op til et Skjeldige ligger paa lav, flad Mark en noget forstyrret Runddysse. Det firsidede Kammer bestaaer nu af 3 Sten, er 5' langt i NØ-SV, og ca. 2' bredt. Maalene kunne dog ikke nøjagtig angives, da Kamret er ganske omdækket med tæt Tjørn. Dækstenen ligger afvæltet. Randstenene om Jordhøien, der er 25' i Tværmaal, findes i et Antal af mindst 20 (de 18 væltede eller meget stærkt hældende). Bevoksning: 1983: Løvkrat

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse. Højens Diam. 12 m.; ganske lav. Af Kammer 3 Bæresten og 1 afvæltet Dæksten. 17 Randsten. Kratbevokset.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Runddysse, 1,4 x 12 m. Dyssen er tæt bevokset med krat og vilde roser, især mod S. Der er pløjet ca. 14 x 23 m uden om dyssen i N-S'lig retning (mod N er en tidligere mergel/grusgrav). Svært at beskrive anlægget p.g.a. bevoksning, opgav at tælle randsten, ser dog ud til at være intakt. Højen er ca. 0,7 m høj, hvorvidt der er tale om rund-/lang- dysse kan jeg ikke afgøre. Omtrent på midten var et aflangt kammer i NØ-SV'lig retning, med 1 lang bæresten mod SØ, 1 mod NØ, 1 aflang mod NV (kortere end tilsvarende overfor), og 2 indgangssten mod SV, afvæltet dæksten mod SØ-Ø, indre mål ca. 1,6 x 0,6 m (inkl. gangsten - efter øjemål). Stenene rager ca. 0,7 m op over terræn. Dyssen ligger nedenfor en skråning, ved gamle, bevoksede skeldiger og bæklejer. Kunne ved pleje blive et pænere mindesmærke. Omtrent 300 m til offentlig vej. ** Seværdighedsforklaring ** Dysse, ret lavt i terræn. Bevoksning: 1983: Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet er total overgroet af bl.a. tjørne. Pleje bør foretages ved fortidsmindet.