Skjeldebjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
030212-1

Fredningsnr.
34232

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Dyssekammer; 2 bærsten (1 sidesten og 1 endesten) og 1 dæk- sten.
Undersøgelsehistorie  (6)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Skolelærerens Mark ligger en noget afgravet og med Træer tæt bevoxet Langdysse, 56' lang i VNV-ØSØ og ca. 20' bred. 13' fra den østre Ende findes et noget forstyrret Gravkammer, hvis Længderetning falder sammen med Dyssens. Da det næsten helt er fyldt med nedkastede Sten og Jord, kan dets Størrelse ikke nærmere angives. Dækstenen, som ligger hos, er 7' lang, 4 1/2' bred. 14' herfra i vestlig Retning sees en 5' lang Sten, der formentlig er Overliggeren over et andet Kammer. Af Randsten findes for dens vnv Ende 5 væltede, for den nordre Side 12 (hvoraf 5 væltede), for den øsø Ende 5 (hvoraf 1 væltet) og for den søndre Side 12 (hvoraf 5 væltede). Mellemrummet mellem Randstenene er enkelte Steder udfyldt med Haandsten, saa at der derved tildels dannes et Stengjerde om Mindesmærket. Bevoksning: 1983: Græs

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer; 2 Bæresten (1 Sidesten og 1 Endesten) og 1 Dæksten.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dyssekammer, 2 x 3 x 3 m. Dyssekammer i højrest, mål ca. 3 x 3 x 0,4 m, 4-kantet afpløjet. Dyssekammer i NV-SØ'lig retning, med 1 aflang bæresten mod SV, 1 kort mod NV og 1 kort SØ (indvæltet), nu åbning mod NØ, 1 stor dæksten, der rager ca. 1,6 m op over terræn. Dyssekammer lidt uregelmæssig form, mål ca. 1 x 0,5 m. Ejeren havde et ældre sognekort, hvor dyssen var markeret som en mindre langdysse med randsten (på samme kort var nu 2 sløjfede langdysser nær denne). Den lå nedenfor en skråning ned mod lavning ved Skellebjerg Vænge. Omtrent 250 m til offentlig vej. Der var anbragt en affaldsdynge knapt 100 m ? fra dyssen mod SØ, bad ejer give besked om det ulovlige i dette til naboen, samt bede forpagter pløje ca. 1 m fra dyssen fremover. Enkelte sten på højen. Ejer var historisk interesseret. Ejeroplysninger på berejserblanket. ** Seværdighedsforklaring ** Dyssekammer nedenfor bakkeskråning, i åbent landskab. Bevoksning: 1983: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)