Skjeldebjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
030212-2

Fredningsnr.
34233

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Rest af stenalder-megalitmindesmærke ant. jættestue (dobbelt?). Af østlige kammer 3 stående bæresten, af vestlige mindst 4, samt ant. noget af gangen. Desuden en del væltede sten, idet størstedelen af kamret er nedstyrtet i en tidl. grus- grav. Bevokset med store træer i have.
Undersøgelsehistorie  (5)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Skolelærerens Have findes paa et temmelig høit Punkt to forstyrrede, fritstaaende Gravkamre, liggende vnv og øsø for hinanden i ca. 20' Afstand (maaske Kamre i en nu bortgravet Langdysse. Begge ere de i ny Tid meget omdannede, tilfyldte med Jord og dækkede af en tæt Beplantning, saa at sikre Oplysninger om deres oprindelige Udseende ikke kunne gives. Det østligste Kammer har sandsynligvis været bygget af 4 Sten (en enkelt 5 1/4' høi); Dækstenen ligger nedvæltet. Det vestligste Kammer siges at have været firsidet. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af Stenalder-Megalitmindesmærke, ant. Jættestue (dobbelt?). Af østlige Kammer 3 staaende Bæresten, af vestlige mindst 4, samt ant. noget af Gange; desuden en Del væltede Sten, idet største Delen af Kamret er nedstyrtet i en tidligere Grusgrav. Bevokset med store Træer, i Have.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Jættestuerest, 2,1 x 14 x 14 m, kaldet Gærshøj lokalt. Der findes mange store sten, mere eller mindre nedvæltede og nedskredede i tidligere grusgrav mod NØ - nu på ca. 14 x 14 x 0,5 m høj. Der findes nogle sten på en SØ-lig række, svært at vurdere anlægget - muligvis dobbeltjættestue oprindelig. Stenene ligger på en ret udjævnet højning ca. 0,5 m op over terræn - en bakkeknold, hvor også kirken ligger. Stenene rager ca. 1,6 m op over højen. Nogle sten ligger over andre, sekundært anbragte dæksten ? Den ligger i haves V-kant, og der er anbragt enkelte mindre sten på højen, ikke bedt om at få dem fjernet, da der også er rester fra tørmur - af mindre omfang. Jættestuen er seværdig som en "malerisk ruin". Ejer : se 3423-2. ** Seværdighedsforklaring ** Jættestue - malerisk ruin - i have. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Pleje bør foretages ved fortidsmindet.

Litteraturhenvisninger  (0)