Skjeldebjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
030212-4

Fredningsnr.
34234

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Dyssekammer af 3 bæresten og en afvæltet dæksten; på den sydlige noget skreden sidesten 9 skålformede fordybninger.
Undersøgelsehistorie  (6)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved Foden af en stor Bakke findes et noget forstyrret, fritstaaende Gravkammer. Dette, som er firsidet, ca. 4 1/4' langt i Ø-V, 2 1/4' bredt og høit, er bygget af 4 Sten, af hvilke den søndre Sidesten, tildels ogsaa den vestre Endesten hælder stærkt indad; den østre Endesten er udvæltet. Dækstenen er væltet ned. Bevoksning: 1983: Græs

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer af 3 Bæresten og en afvæltet Dæksten; paa den sydl., noget skredne Sidesten 9 skaalformede Fordybninger.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dysse, 1,3 x 5 x 4,5 m. Dyssekammer i højrest, der måler ca. 5 x 4,5 x 0,8 m, orienteret Ø-V, 4-kantet afpløjet. Omtrent på midten er et aflangt kammer, retning Ø-V, med 1 aflang sten mod N, 1 V, 1 S (aflang) - kun stenen mod N ser ud til at være in situ, de øvrige forskubbede og væltede. Der kunne ikke påvises en tærskelsten. Mod SØ lå men afvæltet dæksten, der ragede ca. 0,5 m op over højen. Stenen var noget forvitret og tilgroet med lav ? - de omtalte skålformede fordybninger var noget uregelmæssige - kan være erosion ? Muligvis er de 2 sidebæresten i kamret dannet af samme sten (kløvet) - indre mål 1,4 x 0,6 m. Der ligger sten i kamret og enkelte på højen - ikke påtalt. Højen er ret tilgroet med græs og brombærbuskads. Dyssen ligger nedenfor bakkehæld, nær landevej,ca. 50 m - men dybt bækleje S for vejen gør adgang til dyssen meget vanskelig. Hvis dyssen blev plejet : **. ** Seværdighedsforklaring ** Dyssekammer i åbent landskab, nedenfor bakkehæld. Bevoksning: 1983: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. To gamle hyldetræer vokser ved og i kammeret.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)