Sobjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
030212-12

Fredningsnr.
34236

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Runddysse 1 x 8 m. 14 randsten; intet kammer. Kratbevokset.
Undersøgelsehistorie  (6)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa ganske lavt Terrain, tæt ved en Mose, ligger en for den nordre Side helt afgravet Runddysse. Midt paa denne sees 3-4 store Sten, muligvis Rester af Kamret. Af Randsten findes mindst 20, de 9 af disse (3-4' høie) endnu staaende paa deres Plads. Jordhøiens Tværmaal har været ca. 25'. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse, 1 x 8 m.,14 Randsten; intet Kammer. Kratbevokset.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Runddysse. Dysse, meget tilgroet af buskads og krat - derfor vanskelig at beskrive. Anlægget måler ca. 1 x 11 x 11 m (målt udenom buskads), og der skimtes randsten, særligt mod N - opgav at tælle dem. Der ligger også enkelte marksten, ingen påtale. Dyssen ligger ned ad en svag skråning, nær et moseområde mod V, i et ret åbent landskab. Den ligger ca. 20 m fra offentlig vej (grusvej). Der kan ikke ses nogen fredningssten. ** Seværdighedsforklaring ** Runddysse (meget tilgroet) i åbent landskab. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)