Stjærnehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060105-64

Fredningsnr.
51343

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Stjernehøj", 1,5 x 15 m. I toppen en 3 m lang sten, en del omgravet. Ved foden mod S en større sten. Lyngklædt i lyng.
Undersøgelsehistorie  (7)
1820 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Stjærnehøj"/en anselig Stenhøj, omtr. 25 Alen i Diameter, men noget udgravet fra Toppen. Ovenpaa ligger en stor Sten, 5 Alen lang og indtil 2 Alen bred, rimeligvis en omfalden Bavtasten, og ved Højens Fod mod Syd ligger en lignende, men noget mindre. Bevoksning: 1985: Lyng, Løvkrat og Løvtræer

1943 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Stjernehøj", 1,5 x 15 m. I Toppen en 3 m l. Sten, en Del omgravet. Ved Foden mod Søen større Sten. Lyngklædt i Lyng.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stenhøj, "Stjernehøj", i skov. 1,5 x 12 m. Virker højere set fra NV. Stor sten midt i højen, 3,5 m ØV x 1,5 x 1,5 m. Udgravning omkring hele stenen. Større nedgravning i S-SØ, 2 m i dia. 1 m dybt. Udgravning næsten igen tildækket. Enkelte synlige sten i sænkningen. Flere sten synlige på overfladen. Udgravning også N og NV for stenen, 0.6 m dyb. NV for stenen endnu en synlig. Profilgrøft 0,75 m bred. Grøften igen delvis tildækket. Bevokset med unge egetræer, enkelt fyr midt på højen. Tæt underbevoksning med lyng, blåbærbuske og hindbær. Lyng især på S og Ø del. I S henligger lidt nyt kvas, vil iflg. ejer snart blive fjernet. Bevoksning: 1985: Lyng, Løvkrat og Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)