Herrestrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
030212-18

Fredningsnr.
332316

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Dyssekammer i Vaseskoven. Kamret, hvis længderetning er N-S, er sat af 4 sten. Endestenene er indskudte og stærkt indad- hældende. Det helt jordfyldte gravrum måler foroven kun 0,55 x 0,35 m. Dækstenen, der er flad på undersiden og har hvælvet overside, ligger halvt nedvæltet mod øst. Dens om- fang er ca. 1,70 x 0,9, x 0,70 m. NMI: Dyssekammer i Vaseskoven. Kammeret er anlagt på oprin- deligt jordsmon, og der ses ingen spor af omgivende jordhøj. Kammeret, hvis ............................ .....1,70 x 0,90 x 0,70 m. Et stykke er muligvis bort- sprængt.
Undersøgelsehistorie  (4)
1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer i Vaseskoven. Kammeret er anlagt paa oprindeligt Jordsmon, og der ses ingen Spor af Randsten eller omgivende Jordhøj. Kammeret, hvis Længderetning er N-S, er sat af 4 Sten. Endestenene er indskudte og stærkt indadhældende. Det helt jordfyldte Gravrum maaler foroven kun 0,55 x 0,35 m. Dækstenen, der er flad paa Undersiden og har hvælvet Overside, ligger halvt nedvæltet mod Øst. Dens Omfang er ca. 1,70 x 0.90 x 0,70 m. Et Stykke er muligvis bortsprængt.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dyssekammer (Vaseskov, Hesteskov). Der er ingen højrest. Kamret er aflangt i N-S'lig retning med 4 mindre bæresten (aflange mod V + Ø og kortere N + S, indre mål ca 0,55x0,35 m (indhældende sten), udvendigt 1,6x1,4 m. Gravrum fyldt med muld og blade. Dækstenen er nedvæltet mod Ø, kiste inkluderet dæksten måler 2,3 m. (Dæksten beskrevet på kart.kort). Den rager ca 0,9 m op over terræn, ligger skråt. Dyssekamret ligger i ældre løvskov, hvor der også er noget underskov om mindre stykker med graner, ligger forholdsvis højt nær kant til bæklejet. Er dog nogenlunde til at se fra skovvej mod VSV, i hvert fald på denne årstid. Ca 25 m fra skovvej og 200 m fra landevej. Ejer: 3323.3. ** Seværdighedsforklaring ** Mindre ret velbevaret dyssekammer, i løvskov. Bevoksning: 1983: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. På syd- og sydvestsiden af fortidsmindet vokser en del unge bøge, hvilket gør at det kan være svært at se den fra skovvejen.

Litteraturhenvisninger  (0)